Anu

Anu nedir?

Anu Mezopotamya inanç sisteminde gök tanrısı. (Akadca)

Sümerce karşılığı An’dır. Yunanlıların Zeus’uyla eşdeğerdir.

Yer tanrısı Enlil ve su tanrısı Ea’yla birlikte en büyük tanrılar üçlüsünü meydana getirir.

Başlangıçta Sümerlerin baş tanrısı idi, sonraları yerini Enlil’e bırakmıştır.

Hellenistik Dönemde savaş tanrısı İştar’ın kocası olarak tapınım görmüştür.

En önemli Mezopotamya tanrılarından biri olmasına karşın mitlerde çok az adı geçer. Sanat eserlerinde kudretini simgeleyen boynuzlu bir başlıkla betimlenir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar