Hellenistik Dönem

Hellenistik Dönem nedir?

Hellenistik Dönem (M.Ö 330-30)

Büyük İskender’in ölümü ile Romalıların Mısır’ı ele geçirmesi arasında kalan dönem.

Bu dönemde, Yunan Uygarlığı Asya ve Afrika’ya kadar yayılmıştır.

Hellenistik dönem boyunca Anadolu’da değişik krallıklar görmekteyiz. Bunlar; Bergama, Bithynia, Pontus ve Kommagene gibi krallıklardır.

Doğu dünyasıyla ilişkiler sayesinde ayrıca Aleksandeia, Rhodes, Pergamon ve Ephesos gibi başkentlerin önderliğinde canlı bir ticaret geliştirmişlerdir.

Bu dönem boyunca fen bilimlerinde de ilerleme görülmüştür. Zengin kütüphanesiyle Pergamon kenti bu çağın büyük bilim ve eğitim merkezlerinden biri olmuştur.

Yontu eserleri içinde önemli bir yeri olan Pergamon / Zeus Sunağı, Sardeis/ Artemis Tapınağı, Teos / Dionysos Tapınağı, Magnesia / Artemis Tapınağı, İskender Lahti ve Kommagene Kralı I. Antiokhos’un Nemrut Dağı’ndaki mezar anıtı ve bu anıtın her iki yamacında yer alan yontu eserleri, Samothrake Nikesi, Laokoon bu çağın en önemli eserleridir.

M.Ö. 280 -160 yılları arasındaki dönem kültürel açıdan çok üretken olunan süreçtir.

Bir çok tarihçi (Polybios), coğrafyacı (Poseidonis), gökbilimci (Seleıskos), matematikçi (Eukleides) gibi bilginler bu dönemde yetişmişlerdir.

M.Ö. III. yüzyılın sonlarına doğru Hellenistik krallıklar çökmeye başlar. Roma İmparatorluğu peş peşe yaptığı savaşlar sonunda Makedonia ve Yunanistan’ı topraklarına katar.

Seleukoslarla yaptıkları üç savaştan sonra Seleukoslar tarih sahnesinden silinir.

Pontus’un batısı ile birlikte Bithynia ve Suriye Roma eyaleti olurken, Kommagene, Kappadokia, Armenia ve diğer bölgelerde Roma imparatorlarına bağlı krallar başa geçer.

Ptolemaiosların egemenliği altındaki Mısır da topraklarını Roma’ya bırakır ve Antonius ve kraliçe Kleopatra’nın ölümünden sonra Mısır’ın da tamamen Roma eyaleti olmasıyla Hellenistik dönem sona erer.
 


Benzer Haberler & Reklamlar