Philippos

Philippos kimdir?

Philippos II: MÖ 382-336. MÖ 359-336 arasında Makedonya kralı.

Yunanistan’ın kontrolünü eline geçirmiş, böylece oğlu Büyük İskender’in fetihleri için uygun ortamı hazırlamıştır. Gençliğinde ülkesinin yabancı güçlerin kontrolüne girişine tanık olmuş, bir süreliğine Thebai’de tutsak olarak kalmıştır. Bu dönemde askerlik sanatı, hitabet, felsefe ve edebiyat öğrendi. Tahta çıktığında ilk amacı ülkesini yabancı güçlerden temizlemekti. Ordusunu güçlendirerek başladığı çabalarında ilk meyveyi MÖ 358’de Illiria kabilelerini yenerek aldı. MÖ 357-355 arasında Atina Müttefikler Savaşı ile meşgulken Amphipolis, Pydna ve Poteidaia’yı aldı. Ele geçirdiği bölgelerdeki altın madenlerini (özellikle Pangaion Dağı’ndaki) işleterek yılda 1000 talent gelire kavuştu. Böylece paralı askerlerin de dahil olduğu büyük bir orduyu besler konuma geldi. Kısa zamanda güney komşusu Thessalia bölgesini ele geçirdi. MÖ 342-340’da Trakya seferi başarıyla sonuçlandı, Odyrs Krallığı bağımlı hale getirildi. Sonraki hedef olarak güney Yunanistan’ı gözüne kestirince karşısında Atina-Thebai ittifakını buldu. MÖ 338’de Khaironeia Sava¬şı’ndan galip ayrılınca Yunan dünyasının liderliğini eline geçirdi. Savaş sonrası Korinthos’ta toplanan konferansta Pers devletine karşı bir öç alma sefe¬rini ilk kez dillendirdi, hatta ölümünden kısa süre önce bir keşif birliği Hellespontos yöresinde harekata başladı. MÖ 336’da kızı Kleopatra’nın düğün kutlamasında soylular tarafından organize edilen bir suikaste kurban gitti.
Tarihçi Theopompos Avrupa’da Philippos çapında bir devlet adamının daha olmadığını yazmıştır. Savaş alanında imha muharebesini ilk kez kullanan komutan oldu. Bu muharebe tipinde çarpışmayı kaybeden düşman birlikleri yok edilinceye kadar takip ediliyordu. İyi bir komutandı ancak aynı zamanda yalan ve dalavereye başvuran kurnaz bir diplomattır. Rakiplerini bölmeyi, aralarındaki eski düşmanlıkları alavlendirmeyi bilir. Geniş topraklar kazanmasında bu özelliğinin payı büyüktür. Şu sözü hatırlarda kalmıştır: “Ele geçirilemez bir kent yoktur, yeter ki insan oraya altn yüklü bir katır sokabilsin.” Makedonya’nın üstünlüğünü sağlamaya çalışırken Yunan uygarlığına değer vermeyi de bildi. Başkenti Pella uzun yıllar edebiyatçılar için bir sığınak oldu. Platon’un Akademia’sını destekledi, Theopompos ve Isokrates’i ağırladı, Atina sahnelerinin tanınmış oyuncularını Makedonya’ya getirtti. Amyntas III’ın sarayında çalışmış bir hekimin oğlu olan Aristoteles 3-4 yıl Philippos’un oğlu İskender’e ders verdi.
 

Philippos III Arrhidaios: MÖ 357-317. Philippos II’un oğlu.

Zihinsel geriliği olduğu için Philippos II ve İskender’in hükümdarlıkları süresince dikkate alınmadı. Ancak İskender’in ölümünden sonra Makedon birlikleri onu Babil’de bulup İskender’in ardılı ilan ettiler. İskender’in küçük yaştaki oğluyla birlikte ortak hükümdarlık yaptı. Bu dönem boyunca Perdikkas’ın kontrolü altındaydı. MÖ 317’de İskender’in annesi Olympias tarafından öldürtüldü.
 

Philippos V: MÖ 238-179. MÖ 221-179 arasında Makedonya kralı.

Demetrios II’un oğludur. Antigonos III Doson tarafından evlat edinilmiş, MÖ 221’de onun yerine kral olmuştur. MÖ 220-217 arasındaki Müttefikler Savaşı ülkesinde ve bölgesinde otoritesini güçlendirmesiyle sonuçlanmıştır. Bu başarıdan cesaretlenerek Adriyatik’in doğu sahilinde Roma hakimiyetinin yerine Makedon hakimiyetini kurmaya çalıştı. II. Pön Savaşı sırasında MÖ 215’de İtalya’yı istila eden Kartaca generali Hannibal ile ittifak kurdu. Ertesi yıl Illiria’da Roma himayesindeki devletlere saldırarak Roma İmparatorluğu ile Makedonya arasında on yıl sürecek olan I.Makedonya Savaşı’nı başlattı. Bu savaşı lehine koşullar içeren bir antlaşmayla bitirdikten sonra ilgisini doğuya yöneltti. Ptolemaios tahtına çocuk yaştaki Ptolemaios V Epiphanes’in geçmesini fırsat bildi, Seleukos kralı Antiokhos III ile işbirliğine giderek yeni topraklar elde etti. Bu gelişmeden rahatsız olan Pergamon ve Rodos Roma’nın müdahil olmasını istedi. Hannibal’i yenerek rahatlamış olan Roma Cumhuriyeti Yunan kentlerinin koruyucusu sıfatıyla mücadeleye dahil oldu. MÖ 200-197 arasındaki II. Makedonya Savaşı MÖ 197’de Kynoskephalai Savaşı ile son buldu. Zaferi kazanan Roma Cumhuriyeti Philippos’a ağır şartlar içeren bir antlaşma imzalattı. Philippos’un son yılları krallığını güçlendirmek için ülke içindeki çalışmalarıyla geçti.

Ölümünden sonra yerine oğlu Perseus geçti.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar