Perseus

Perseus kimdir?

1. Perseus: Yunan mitolojisinin önemli kahramanlardan biri.

2. Perseus: MÖ 212-165.  Son Makedonya kralı.

MÖ 179-168 arasında hüküm sürmüştür.

Philippos V’un büyük oğludur. Tahta çıktıktan sonra babasının Roma ile yaptığı ittifakı yeniledi.

MÖ 170’lerde Yunan dünyasındaki itibarını ve bağlantılarını güçlendirmek için harekete geçti. Bunun için Seleukos IV Philopator’un kızı Laodike ile evlendi, kız kardeşini ise Bithynia kralı Prousias II ile evlendirdi.

Rodos’un dostluğunu kazandı. Yunan kent devletleri arasındaki anlaşmazlıklara müdahale etti.

Yunanlıların gözünde Roma’nın gücüne alternatif bir güç olarak görülmeye başlandı.

Bu şekilde itibar kazanması hem Roma’nın hem de onun müttefiği olan Pergamon Krallığının düşmanlığını uyandırdı. İki devletin askeri güçleri kıstas alındığında, Roma’nın MÖ 171’de ilan ettiği savaşı kabul etmesi, büyük hata olarak değerlendirilir.

III. Makedonya Savaşı’nın son muharebesi olan Pydna Çarpışması’nda yenildi ve tutsak alındı.

Roma’daki zafer alayında halka teşhir edildi, bir kaç yıl sonra Alba Fucens’te esaret altında öldü.

3. Perseus: Argos kralı Akrisios'a kâhinler, torunu tarafından öldürüleceğini söylemişlerdi. Akrisios da, hiç torunu olmasın diye, güzel kızı Danae'yi demirden bir odaya kapattı. Ama kızı seven Zeus bir altın yağmuru şeklinde, damdan girerek kıza yanaştı. Danae'nin Zeus'tan bir oğlu oldu; Perseus> Bir zaman sonra çocuğun sesini duyan Akrisios, Danae ile Perseus'u bir tekneye koydu, denize bıraktı. Dalgalar, tekneyi Seriphos adasına götürdüler. Orada kral Polydektes, Danae'ye âşık oldu. Ama bu arada büyümüş olan Perseus, kralın evlenme tasavvurlarına engel oluyordu. Bunun için kral onu Gorgon'lardan Medusa'nın başını getirmeye yolladı. Tanrıların yardımıyla Perseus, bu tehlikeli işi başardı. Gorgon'lar o sırada uykudaydılar. Medusa'nın bakışı, değdiği insanı taş ettiği için, Perseus, Medusa'yı parlak kalkanına vuran görüntüsünden kollayarak, yaklaştı; Hermes'in verdiği orak biçiminde bir kılıçla Medusa'nın başını kesti. Medusa'nın gövdesinden kanatlı at Pegasos çıktı. Perseus, dönüş yolunda Habeşistan'a geldi, orada bir kayaya bağlı Andromeda'yı gördü. Habeş kralı Kepheus ile karısı Kassiopeia'nın kızı olan Andromeda, bir deniz canavarına adanmıştı. Perseus, kendisine eş olarak verirlerse Andromeda'yı kurtaracağını söyledi, canavarı öldürdü. Andromeda'yı alıp Seriphos'a geldi, kral Polydektes'e istediği Gorgon'un başını gösterdi, kral derhal taş kesildi. Perseus, sonra bu başı Athena'ya hediye etti. Athena, onu aigis'inin üzerine taktı. Perseus bir yarışta disk atarken kaza ile dedesi Akrisios'u yaraladı. Akrisios ölünce ülkesi Perseus'a kaldı. Perseus Mykenai şehrini kurdu. — Perseus efsanesine ait sahneler, sanat dünyasında pek yaygındır. Perseus'un Medusa'nın başını kesişi, Medusa'nın kardeşleri tarafından kovalanışı, bir kaya üzerinde güzel Andromeda ve Perseus'un canavarla boğuşması; bu efsanenin ilhamıyla yapılmış tablo ve duvar resimlerine konu oldular.

ülkesi'nde ölüler hakimi oldu.

Zeus'un ölümlülerden olma oğullarından. 

4. Perseus:  Zeus'la Danae'nin oğlu.

Perseus İo'nun döllerindendir. Dedesi Akrisios'un kızından doğacak torununu yok etmek için Danae'yi nasıl tunçla örtülü bir odaya kapattığı, Zeus'un bir altın yağmuru biçiminde içeri yağıp kızı gebe bıraktığı, Perseus doğduktan sonra anasıyla birlikte bir sandığa kapatılarak denize atılışı, Seriphos adasına çıkışı, ora kralının Danae'ye göz koyması Akrisios ve Danae maddelerinde anlatılmıştır. Perseus efsanesi dünyanın başka birçok folklorlarında bulunan masal motifleriyle süslüdür. Bu efsane şöyle özetlenebilir: Seriphos kralı Danae'yi elde etmek ister, bu amaçla da Perseus'u başından atmaya çalışır. Delikanlıyı Medusa'nın kafasını kesmeye gönderir. Perseus yola koyulur, tannlardan Hermes'le Athena onu Gorgolara bekçilik eden Graiaların yanına götürürler (Graialar), Perseus bunları uyutup Gorgolara yaklaşmak yolunu bulur. Bu iş ancak kanatlı sandallar giymek ve başına Hades başlığını geçirerek görünmez hale gelmekle olur. Tanrılar Perseus'a keskin çelikten bir orak da verirler, böylece Gorgoların karşına çıkar (Gorgolar). Üç Gorgo'dan yalnız Medusa ölümlüdür. Öbürlerine sataşmadan onu bulup öldürmek gerek. Perseus üç canavarı uyur bulur, kanatlı sandallarıyla havaya uçar ve Athenanın Medusa'nın üstünde bir kalkanı ayna gibi tutmasından faydalanarak canavarın kafasını uçurur. Medusa'nın kesik boynundan Pegasos atıyla Khrysaor fışkırır. Dönüş yolunda Perseus Habeşistan'dan geçer ve bir kayaya bağlı olarak kurban edilmek Üzere bulunan Andromeda'yı kurtarır (Andromeda). Babasının ve amcasının isteğine karşın karı olarak aldığı Andormeda ile birlikte Seriphos'a döner, anasına göz koymuş olan kralı Gorgo başıyla taşa çevirir ve Seriphos krallığını kendisini kurtaran Diktys'e bıraktıktan sonra asıl yurdu olan Argos'a döner. Bir disk atma yarışında Akrisios'u kaza ile öldürür, öldürdüğü adamın dedesi olduğunu anlayınca, çok üzülür, Argos tahtına çıkmayı kabul etmez, Tiryns'e kral olan akrabası Megapenthes'e Argos'u verip kendisi Tiryns'i alır. Perseus'la Andromeda'nın birçok Çocukları olur.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar