Simge Dinçarslan: Dr. Simge Dinçarslan

Simge Dinçarslan: Dr. Simge Dinçarslan kimdir?

Dr. Simge Dinçarslan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi

Doğum Yeri: ANKARA-1982

Eğitim

Lisans: A.Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü / Prehistorya ABD
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Paleoantropoloji

İş Deneyimi
MEB-ILO&IPEC Çocuk İşçiliğinin Elimine Edilmesi Programı/Adana-Karataş Pilot Bölgesinde Mevsimlik Geçici Tarım İşçiliğinde Çocuk İşçiliğinin Eğitim Yoluyla Sona Erdirilmesi Projesi (Sosyal Araştırmacı-Koordinatör) 2005-2008
Gazi Üniversitesi - Araştırma Görevlisi 2009

 

Akademik Çalışmalar

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler
Kongre

Dinçarslan Simge, Akbaba Ali, Dinçarslan İsmail, Güleç Erksin , 2016. A dwarf from Datca-Burgaz in Roman Period (poster), 20. Congress of the European Antrhropological Association Zagreb
Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
İsmail Dinçarslan, Simge Dinçarslan , Erksin Güleç, Kazıdan Laboratuvara: İskelet Çalışmalarında Metodolojik Sorunlar. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne(2016)
34.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Çorum(2012)

Makaleler
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Simge DİNÇARSLAN (2017). Aktivitelere Bağlı İzler. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Dergisi 2017, 1(77-81).
Simge DİNÇARSLAN (2017). Adli Kazı Teknikleri. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Dergisi 2017, 1(16-21).
Okşan BAŞOĞLU – Atakan AKÇAY Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU Simge GÖKKOYUN Tuğçe ŞENER (2013). DİYARBAKIR/AŞAĞI SALAT HÖYÜĞÜ İSKELETLERİ . OLBA, XXI(27-44).
Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU – Tuğçe ŞENER – Araş. Gör. Simge GÖKKOYUN (2012). Olba İskeletleri – The Skeletons of Olba. Adli Bilimler Dergisi , Sayı:2
Okşan BAŞOĞLU, Simge GÖKKOYUN, Çilem SÖNMEZ, Tuğçe ŞENER (2011). 2010 Yılı Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması. 29. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 1. CİLT 23-28 MAYIS 2011 MALATYA,

Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)
 

Bilimsel Kazı

Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması (2013)
Bursa-Paşalar Kazısı (2012)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması (2012)
Tatarlı Höyük (2012)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması (2011)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması (2010)
Camihöyük Kurtarma Kazısı (2009)
Direkli Mağarası (2008)
Kahramanmaraş İli Paleolitik Yüzey Araştırması (2008)
Karain Mağarası (2002)
Karain Mağarası (2001)
 

İletişim

e-Posta:simge.dincarslan@hbv.edu.tr
Telefon: +90 312 216 1852
Adres: AHBV Edebiyat Fakültesi Emniyet Mahallesi Abant 1 Cad. No:10/2D Yenimahalle/ANKARA

 

 

https://websitem.gazi.edu.tr/site/sgokkoyun

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar