Süleyman Yücel Şenyurt: Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt

Süleyman Yücel Şenyurt kimdir? Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt kimdir?

Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı

Doğum Yeri: 26.02.1963 Ordu
Yabancı Diller: İngilizce Almanca
İlgi Alanları: Mezopotamya Arkeolojisi, Anadolu Arkeolojisi, Orta Asya Arkeolojisi
e-Posta: yucel.senyurt@hbv.edu.tr
Telefon: +9 0312 202 1392
Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ANKARA 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Doktora: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

İş Deneyimi

* Araştırma Görevlisi 1986-1997 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

* Yrd. Doç. Dr. 1997-1998, Erciyes Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Rehberlik Bölümü

* Yrd. Doç. Dr. 1998-2003, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

* Yrd. Doç. Dr. 2003-2006, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

* Doç. Dr. 2006-2011, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

* Prof. Dr. 2012--Devam, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

* Bölüm Başkanı 2003-2010/2012-Devam, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

* Merkez Müdürü 2003-Devam, Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi

Akademik Çalışmaları

Makaleler
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2006). Petrol Boru Hattı Arkeolojik Kurtarma Kazıları. Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 1008(16-17).
Pervin Arıkan, Abdullah Zararsız, S. Yücel Şenyurt (2006). Büyükardıç Kazısından Elde Edilen Metalürjiye Yönelik Arkeolojik Bulguların X Işını Floresans Tekniği İle İncelenmesi / Analysis of Archaeo-Metallurgical Finds Büyükardıç with X-Ray Fluorescence Technique.. S.Yücel Şenyurt, Büyükardçı. Doğu Anadolu";da Bir Erken Demir Çağı Tepe Yerleşmesi / Büyükardıç. An Early Iron Age Hilltop Settlement in Eastern Anatolia. Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları Yayınları / Gazi University Research Centre for Archaeology, Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Publications of Archaeological Salvage Excavations., 2(329-336).
(2006). Mezra Teleilat: Orta Fırat";ı Yönetenler. ArkeoAtlas, 5(182-183).
(2006). Aşağı Salat Tepe";den bir Yeni Asur Mezarı (M-29).. B. Avunç (Ed.), Hayat Erkanal";a Armağan: Kültürlerin Yansıması. Homer Kitabevi. İstanbul., 1(697-704).
(2006). Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Tetikom Höyük (Erzurum) Kurtarma Kazısında Açığa Çıkarılan Orta-Geç Demir Çağı Mezarları. İdol, 27(10-14).
Pervin Arıkan, Burcu Ender, S. Yücel Şenyurt (2006). Büyükardıç Yerleşim Yerinde Bulunan Seramik Örneklerinin X-Işını Floresans (XRF) Tekniği İle İncelenmesi / Analysis of Ceramic Samples Büyükardıç with X-Ray Fluorescence (XRF) Technique. S.Yücel Şenyurt, Büyükardıç. Doğu Anadolu";da Bir Erken Demir Çağı Tepe Yerleşmesi / Büyükardıç. An Early Iron Age Hilltop Settlement in Eastern Anatolia. Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları Yayınları: 2 / Gazi University Research Centre for Archaeology, Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil Pipeline Project Publications of Archaeological Salvage Excavations, 2(339-346).
(2004). Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı 2004 Yılı Arkeolojik Kurtarma Kazısı Çalışmaları.. İdol, 22(16-20).
(2004). Aşağı Salat 2001 Yılı Kazısı / Excavations at Aşağı Salat, 2001.. N.Tuna et al (eds.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2001 Yılı Çalışmaları / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2001, ODTÜ/METÜ., 1(641-668).
(2002). Aşağı Salat 2000 Yılı Kazısı / Excavations at Aşağı Salat, 2000.. N.Tuna et al (eds.) Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi: 2000 Yılı Çalışmaları / Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs: Activities in 2000, ODTÜ/METÜ., 1(671-697).
(2002). Açıklamalı Yer Adları Sözlüğü. C.Texier, Küçük Asya, Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi. Çeviren Ali Suat. Latin Harflerine Aktaran K.Yaşar Kopraman, Sadeleştiren Musa Yıldız. Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, Vol. 3(515-534).
(2001). Ilısu Barajı-Aşağı Salat 2000 Kazısı. 23. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Akeometri Sempozyumu / The 23. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, 28 Mayıs-1 Haziran 2001-Ankara, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı, Vol. 2(445-452).
(2000). Nevşehir İli 1998 Yılı Yüzey Araştırması. 21. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu / The 21. International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry, 24-28 Mayıs 1999-Ankara, 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Vol. 2(365-380).
(1999). Nevşehir İli 1997 Yılı Yüzey Araştırması. 20. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 1998-Tarsus - 16. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Vol.I(451-466).
(1998). Ein Überblick über die hethitischen Jenseitsvorstellungen. III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirleri /Acts of the III. International Congress of Hittitology, 16-22 Eylül 1996-Çorum, 1(573-585).
(1997). Hititler Döneminde Öbür Dünya Anlayışı. Bilim ve Ütopya, 36(16-19).
(1995). Late Assyrian Painted Pottery Girnavaz. A.Erkanal et al (eds.) Eski Yakındoğu Kültürleri Üzerine İncelemeler. İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı, 1(327-339).
(1988). Girnavaz Kazıları Işığında Geç Assur Devri Düğme Dipli Vazoları. DTCF Dergisi, 32(281-291).
(1960). Selevkia,


Proje
HOLOCENE BOYUNCA OVAÖREN ARKEOLOJİK YERLEŞİMİ ÇEVRESİNDE İNSAN VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ: ARAZİ KULLANIMI VE YERLEŞİM MODELLERİ (2012) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Bilimsel Kazı
Ovaören Kazısı (2012)
Ovaören Kazısı (2011)
Kurul Kalesi Kazısı (2011)
Ovaören Kazısı (2010)
Camihöyük Kazısı (2010)
Kurul Kalesi Kazısı (2010)
Ovaören Kazısı (2009)
Camihöyük Kazısı (2009)
Ovaören Kazısı (2008)
Ovaören Kazısı (2007)
Mağaratepe Kazısı (2004)
Tetikom Kazısı (2003)
Bekçiçayırı Kazısı (2003)
Aşağı Salat Kazısı (2002)
Aşağı Salat Kazısı (2002)
Aşağı Salat Kazısı (2001)
Aşağı Salat Kazısı (2000) 

https://websitem.gazi.edu.tr/site/senyurt/bio

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar