Ayşe Fatma Erol: Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol

Ayşe Fatma Erol kimdir? Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol kimdir?

Doç. Dr. Ayşe Fatma Erol

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkan Yardımcısı

e-Posta: aferol@gazi.edu.tr
Telefon: +90 312 202 1354
Adres: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Teknikokullar / ANKARA
Yabancı Diller: İngilizce
İlgi Alanları: Roma Arkeolojisi Yunan Arkeolojisi

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

İş Deneyimi
2005-2006 Öğretim Görevlisi - Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

2006- Yardımcı Doçent - Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

2014- Doçent- Gazi Ünivesitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Akademik Çalışmalar

Kongre

1960.
"Slave Trade in the Black Sea Region Archaic to Hellenistic Period", International Symposium on Trade and Production Through the Ages Selçuk Üniversitesi /Konya
"Hitit, Myken Kültürlerinde Mimari Etkileşim", VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Hitit Üniversitesi/ Çorum
"The Mother Goddess: Analyzing Her Feature as a City Protector" Anodos 6/7 2006/2007:173-185, Cult and Sanctuary Through the Ages Slovakya
"An Analysis on Illustrations of War Materials on City Gates: Pamphilian, Pisidian and Isaurian Regions", Anodos 4-5/ 2004-2005 (Studies of the Ancient World), Trnava: 69-77, Arms and Armour Through the Ages Slovakya
Opus Musivum Tekniği: 93-100, The Proceeding of III. International Symposium of the Mosaic of Turkey Bursa
";Nymphaeums of the Roman Imperial Era in Lycian, Pamphylian and Cilician Regions";, Soma 13th. Symposium on Mediterranean Archaeology Selçuk Üniversitesi/Konya
Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük
Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011)(6/02/2007 - )
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (GÜADEK) Dış İlişkiler Sorumlusu


Tez Yönetme
Ankara Ulus Antik Cadde Kazısı Seramikleri (2014)
Sikkeler Işığında Pontos Kralı Mithradates VI Eupator Dönemi (2013)
Pontus Bölgesi Cıngırt Kayası (Ordu-Fatsa) Yerleşimi Seramik Buluntuları- 2013 devam ediyor (2013)
Fatsa Cıngırt Kayası 2012-2014 Kazı Sezonlarından Ele Geçen Madeni Buluntular” 2012- devam ediyor. (2012)
Anadolu’da Neolitik Çağdan tunç Çağı Sonuna Kadar Kabartma İnsan ve Hayvan Figürleriyle Bezeli Pişmiş Toprak Kaplar (2011)
Turizm ve Arkeolojik Kazı İlişkisi: Troya Örneği (2010)
Batı Anadolu Yunan Konut Mimarisi ve Sosyo Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi (2009)

Dersler
Ege Arkeolojisi (2014-2015 Güz)
Arkaik Dönem Mimarisi (2014-2015)
Roma Arkeolojisi I (2014-2015)
Batı Anadolu Arkeolojisi-Yüksek Lisans (2014-2015)
Grek Tarihi-Yüksek Lisans/Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı (2014-2015)
Roma Arkeolojisi-Doktora (2014-2015)
Ege Arkeolojisi (2011-2012)
ANADOLUNUN ANTİK KENTLERİ (2009-2010)
Batı Anadolu Arkeolojisi (2010-2011)
Roma Arkeolojisi I (2009-2010)
ESKİ YUNAN TARİHİ -I (2006-2007 GÜZ)
ANTİK ŞEHİRCİLİK (SEMİNER DERSİ) (2009-2010)
ROMA TARİHİ -I (2006-2007)
ROMA ARKEOLOJİSİ II (2009-2010)
M.Ö I.BİN ANADOLU UYGARLIKLARI (SEMİNER DERSİ) (2009-2010)
BATI ANADOLU ARKEOLOJİSİ (2009-2010)
ESKİ YUNAN TARİHİ - II (2005-2006)
ROMA TARİHİ - II (2005-2006)
Roma Arkeolojisi I (2010-2011)

Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

Ayşe F. Erol S. Yücel Şenyurt (2011). A TERRACOTTA MASK OF MITHRAS FOUND AT CAMİHÖYÜK-AVANOS, CAPPADOCIA PROVIDING NEW EVIDENCE ON THE MITHRAIC CULT AND RITUAL PRACTICES IN ANATOLIA. Tüba-Ar, 14(87-106).
(2008). Analysing the Relationship Between the Crescent Shaped Shield and the Amazons. Journal of Indo European Studies, 36/ 3-4(411-427).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
Ayşe F. Erol-Deniz Tamer (2016). Cıngırt Kayası Erken Bizans Dönemi Cam Buluntuları. Seleucia, 6(319-359).

Ayşe Fatma Erol- Deniz Tamer (2014). Fatsa Cıngırt Kayası 2012-2014 Sezonu Kazılarından Ele Geçen Ağırlıklar Üzerine Değerlendirmeler. Tüba-Ar , 15(115-138).
(2009). "Aedikula Mimarisinin Orijini ve Mimari İkonografisi Üzerine Bir Gözlem". Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29/1(55-75).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2015). Ordu İli Fatsa İlçesi Cıngırt Kayası Kazısı 2013. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 36(383-400).
(2015). Fatsa İlçesi Cıngırt Kayası Kazısı 2014. 37. Kazı Sonuçları Toplantısı , 37(559-572).
Ayşe F. Erol-Deniz Tamer (2014). Fatsa Cıngırt Kayası 2012-2014 Sezonu Kazılarından Ele Geçen Ağırlıklar Üzerine Değerlendirmeler. Tüba-Ar, 15(115-138).
(2014). Ordu İli Fatsa İlçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2012. 31. Araştırma Sonuçları Toplantısı , 35(28-39).
Ayşe F. Erol- Deniz Tamer (2013). Fatsa Cıngırt Kayası’ndan Ele Geçen 10 Sikke Üzerine Gözlemler. Seleucia ad Calycadnum , 3(159-181).
(2011). Typological Assessment of Roman Imperial-Era Nymphaeums of the Lycian, Pamphylian and Cilician Regions. SOMA 2009 Proceedings of the XIIIth. Symposium on Mediterranean Archaeology,, 13(45-51).
(2010). ";Common Characteristics of Nymphaeums Funded by Herodes Atticus";. Anodos, 8(157-165).
(2010). "Slave Trade of Black Sea Region From Archaic to Hellenistic Period". Trade and Production Through the Ages Sempozyumu Bildirileri, 1(85-96).
(2010). ";Architectural Interaction Between Hittite and Mycenaean Cultures";,. VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, 7(261-273).
(2009). "The Port Illustration on the floor mosaic of the Yakto Villa". Journal of Mosaic Research, 1-2(39-44).
(2007). "The Mother Goddess: Analyzing Her Feature as a City Protector". Anodos, 6-7(173-185).
(2007). "Arkaik Dönem Atinasında Kölelik Sistemi". Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27/1(249-260).
(2007). "Opus Musivum Tekniği". III. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu Bildirileri, 3(93-100).
(2006). "Bir Hadrianapolis Sikkesi Üzerine İkonografik Gözlem". Arkeoloji ve Sanat, 122(125-131).
(2006). "An Analysis on Illustrations of War Materials City Gates: Pamphilian, Pisidian and Isaurian Regions". Anodos, 4-5(69-77).
(2005). "Anadoluda Apsidal Temelli Roma Dönemi Nymphaeumları". Arkeoloji ve Sanat, 120(61-72).

Bilimsel Kazı
Zeugma Kazısı Kazı Başkan Yardımcısı (2018)
Fatsa Cıngırt Kayası kazısı Bilimsel Danışman (2014)
Fatsa ilçesi Arkeolojik Yüzey Araştırması (2011)
Gazi Üniversitesi Maltepe Kampüsü Arkeolojik Kurtarma Kazısı (2009)

Tezler
Turizm ve Arkeolojik Kazı İlişkisi: Troya Örneği 2009
Serkan Atalay

Batı Anadolu Yunan Konut Mimarisi ve Sosyo-Kültürel Açıdan
Ergun Çağman Esirgemez

Ödüller
Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı - A Grubu yayın ödülü- 2008

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Science Citation Index Yayın Ödülü-2008

https://websitem.gazi.edu.tr/site/aferol

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar