Okşan Başoğlu: Prof. Dr. Okşan Başoğlu

Okşan Başoğlu kimdir? Prof. Dr. Okşan Başoğlu kimdir?

Prof. Dr. Okşan Başoğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Doğum Yeri: Ankara
Yabancı Diller: İngilizce
İlgi Alanları: Adli Antropoloji, Paleontoloji, Biyolojik Arkeoloji, Primatoloji, Evrim
e-Posta: oksan.basoglu@hbv.edu.tr
Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Beşevler/ANKARA
            

Lisans: Antropoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989
Yüksek Lisans: Fizik ve Paleoantropoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1991
Doktora: Fizik ve Paleoantropoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1996

İş Deneyimi
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı – Ankara1997-1999 
Yrd.Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas 1999- 2000
Yrd.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi - Kırıkkale 2000-2004
Antropolog Dr. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu – Ankara 2008-2009
Yrd.Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Ankara 2009-2012
Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Ankara 2012-2017
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü - Ankara 2017-
 

Kitap

BAŞOĞLU, O., KAHYA, Ö.. (2018). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar – 6, (Ed; Erdoğan, T.; Atayeter, Y. Ve Yıldız, S.) Aşağı Salat ve Tatarlı Höyük Faunasının Zooarkeolojik Analizi.. Sosyal ve Beşeri Bilimler (Zooarkeoloji) Türkiye. Gece Kitaplığı.
BAŞOĞLU, O.. (2018). Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı (Ed: Köse, O.) Mersin/Olba Antik Kenti Zooarkeoloji Çalışmaları.. Zooarkeoloji Türkiye. Akademisyen Yayınevi.
BAŞOĞLU, O.. (2018). Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı (Ed: Köse, O.) Diyarbakır / Salat Tepe Orta Tunç Çağı İnsanları.. Paleantropoloji Türkiye. Akademisyen Yayınevi.
BAŞOĞLU, O.. (2017). Vertebrate Fossil Beds in the Cappadocia Region and a new hominid site: Sofular. Paleontoloji Türkiye. Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
BAŞOĞLU, O.. (2016). KAPADOKYA BÖLGESİ OMURGALI FOSİL YATAKLARI. Paleontoloji Türkiye. Bilgin


Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
BAŞOĞLU, O. (2018). "Miyosende Anadolu ve Omurgalı Fosil Yatakları". SSS Journal, 4, 22(4272-4279).
ERKMAN AHMET CEM,BAŞOĞLU OKŞAN,ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK GÜLÜŞAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,YİĞİT AYHAN. (2016). "Cranıal and Post cranıal Traumatıc Injury Patterns ın Van Castle Mound Medıeval Populatıon". Mediterranean Archaeology & Archaeometry, 16, 2(61-74).
BAŞOĞLU OKŞAN,GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,PEHLEVAN CESUR,YİĞİT AYHAN,ERKMAN AHMET CEM ERKMAN. (2015). “The People of Diyarbakır/Salattepe in the Chalcolithic and Middle Bronze Age”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry (MAA), 15, 3(237-247).
BAŞOĞLU OKŞAN, AKÇAY ATAKAN, KIRMIZIOĞLU GÖZLÜK PINAR (2013). "Diyarbakır Aşağı Salat Höyüğü İskeletleri". OLBA, 21(25-40).
YUSUF İZCİ, SERDAR KAYA, ONUR ERDEM, CEMAL AKAY, CAHİT KURAL, BUĞRA SOYKUT, OKŞAN BAŞOĞLU. (2013). "Paleodietary Analysis of Human Remains from a Hellenistic Roman Cemetery at Camihöyük Turkey". Journal of Anthropology, 2013(1-7).
BAŞOĞLU, O. (2012). “Nevşehir/Camihöyük Helenistik-Roma Dönemi İnsanlarının Sağlık Sorunları”. OLBA, 20(1-27).
SERDAR KAYA, ILKER SOLMAZ, A.TURAN ILICA, ÖZGÜR KARAÇALIOĞLU, NALAN DAMLA YILMAZ,OKŞAN BAŞOĞLU, SELİM KILIC, YUSUF IZCİ. (2012). “Bone loss of the ancient Mediterranean lumbar vertebrae: Iasos, 6th Century AD”. Mediterranean Archaeology & Archaeometry , 2(129-141).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
BAŞOĞLU OKŞAN, GÜNGÖRDÜ F.V. (2018). “Nevşehir’de En Erken Yaşam İzleri, Sofular Höyük”. Colloquium Anatolicum, 1, 18(19-32).
BAŞOĞLU OKŞAN,PEHLEVAN CESUR (2016). "Aşağı Salat Höyüğü Zooarkeoloji Çalışmaları". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 58(989-997).
GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU PINAR,BAŞOĞLU OKŞAN,PEHLEVAN CESUR,ESER ERDAL (2016). "Tarsus Makam Cami İnsanlarında Ağız ve Diş Sağlığı". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 1(99-118).
BAŞOĞLU OKŞAN, KAHYA ÖZGE (2016). "Tatarlı Höyük Zooarkeoloji Çalışmaları". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 3(155-166).
BAŞOĞLU OKŞAN (2016). "Mersin Olba Antik Kenti Zooarkeoloji Çalışmaları". Seleucia Dergisi, XI(381-394).
BAŞOĞLU OKŞAN,ŞENER TUĞÇE (2015). "Ovaören Erken Tunç Çağı İnsanları Antropolojik Bir İnceleme". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 2(455-475).
BAŞOĞLU OKŞAN,ERKMAN AHMET CEM (2015). "Diyarbakır Salat Tepe Orta Tunç Çağı İnsanları Antropolojk Bir İnceleme". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 1(25-38).
BAŞOĞLU OKŞAN, ŞENER TUĞÇE, GÖKKOYUN SİMGE (2012). "Olba İskeletleri". Adli Bilimler Dergisi, 11, 2(15-25).
BAŞOĞLU OKŞAN (2011). “Nevşehir/Camihöyük İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”. Adli Bilimler Dergisi, 10, 2(7-15).
BAŞOĞLU OKŞAN (2010). "İskeletlerde Kimliklendirme Iasos Bizans İskeletleri Üzerinde Paleodemografik Bir Araştırma". Adli Bilimler Dergisi, 9, 3(7-15).
BAŞOĞLU OKŞAN (2010). "Kadın Sporcularda Direnç Antrenmanlarının Beden Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Yüzdesi Üzerine Etkisi". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 34(172-177).
BAŞOĞLU OKŞAN (2010). "Hitit Dönemi İskelet Topluluklarının Antropolojik Analizi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 3(149-164).
BAŞOĞLU OKŞAN (2010). "Evrimsel Gelişim Sürecinde İnsan Ailesinin Paleodemografik Yapısı". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 32(341-349).
BAŞOĞLU OKŞAN (2010). "Aktif Sporcularda Tibia Uzunluğunun Boy Uzunluğuna Oranının Kadın ve Erkek Sporcular Açısından Karşılaştırılması". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 33(284-288).
BAŞOĞLU OKŞAN (2010). “Uzun Kemiklerden Boy Hesaplaması: Iasos Bizans İskeletleri Üzerinde Bir Araştırma”. Adli Bilimler Dergisi, 9, 2(7-16).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ARMAN OKŞAN (1997). "Aşvankale İskeletlerinin Paleodemografik Analizi". Antropoloji Dergisi, 13(37-50).
 

Bilimsel Kazı
"Sofular Kazısı" (2018)
"Yeni Yaylacık Kazısı" (2018)
"Kayseri/ Yamula Barajı Kurtarma Kazısı" (2018)
"Kayseri/ Barsama Kurtarma Kazısı" (2018)
"Sofular Kazısı" (2017)
"Yeni Yaylacık Kazısı" (2017)
"Sofular Kazısı" (2016)
"Yeni Yaylacık Kazısı" (2016)
"Sofular Kazısı" (2015)
"Yeni Yaylacık Kazısı" (2015)
"Yeni Yaylacık Kazısı" (2014)
"Sofular Kazısı" (2014)
"Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması" (2010


Kongre
2008. "Hitit Dönemi İskelet Toplumlarının Antropolojik Analizi", VII.Uluslararası Hititoloji Kongresi Çorum
1998. "İskelette Kimliklendirme", "Uluslararası Katılımlı III.Adli Bilimler Kongresi" Kuşadası

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
Ürgüp/Sofular Kazısı Çanakkale(2018)
Ürgüp/Sofular Kazısı Bursa(2017)
Kapadokya (Nevşehir) Omurgalı Fosil Yatakları Ankara(2016)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması Edirne(2016)
Ürgüp/Sofular Kazısı Edirne(2016)
Ürgüp/Sofular Kazısı Erzurum(2015)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması Gaziantep(2014)
Salattepe İskeletlerinin Antropolojik Analizi Muğla(2013)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması Muğla(2013)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması Çorum(2012)
Nevşehir Camihöyük İskeletleri Malatya(2011)
Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması Malatya(2011)
Anadolu Orta Miyosen Kazılarından Çıkarılan Ruminantların Biyometrik ve Paleoekolojik Analizi Tarsus(1998)
Karagündüz Kazısından Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi Tarsus(1998)
Birecik Barajı Eski Tunç Mezarlığından Çıkarılan İskeletlerin Paleodemografik Analizi Tarsus(1998)
Evrimsel Gelişim Sürecinde İnsanın Paleodemografik Yapısı Ankara(1997)
Elazığ Aşvankale İskeletlerinin Ölçülemeyen Özellikleri Açısından Analizi Ankara(1996)
Van Dilkaya İskeletlerinin Metacarpallerin den Boy Hesaplanması Ankara(1994)
Çandır Miyosen Çökelleri; Fasiyesleri, Çökelme İstifleri ve Ortamları Ankara(1993)
Diyarbakır/Aşağısalat İskeletleri Çorum(1960)
Salattepe İskeletlerinin Antropolojik Analizi Siirt(1960)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük
Yüksek Okul Müdür Yardımcılığı (2019)(2010 - )
Anabilim Dalı Başkanlığı (2019)(2012 - )


Tez Yönetme
"Camihöyük Helenistik-Roma Dönemi Nekropolü" (2013)
"Batı Anadolu Sahil Şeridi Kalkolitik Çağ Mimarisi ve Modelleri" (2013)
“Güneydoğu Anadolu Akeramik Neolitik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri ve Sosyo-Kültürel Yapı” (1960)

Dersler
Eski Anadolu Populasyonlarının paleoantropolojik Yapısı II (2010-)
Paleoantropoloji II (2010-)
Eski Anadolu populasyonlarının paleoantropolojik analizi I (2010-)
Paleoantropoloji I (2010-)
Anadolu Paleoantropolojisi (2012-)
Antropoloji (2012-)
Biyoarkeoloji (2012-)
Antropolojiye Giriş (2013-)
Sosyal Antropolojiye Giriş (2013-)
Paleontoloji (2012-)
Yabancı Dil / 70

Ödül
Yayın Teşvik Ödülü (2016)
Hizmet Ödülü (2015)
Yayın Teşvik Ödülü (2014)

Proje
"Sofular Çanak Çömleksiz Neolitik Tabakaların Radyo Karbon Tarihlemesi" (2017) Gazi Üniversitesi
"Nevşehir İli Miyosen Dönem Fosil Yatakları Yüzey Araştırması" (2010) Kültür Bakanlığı

Tezler
"Nevşehir/Camihöyük Helenistik-Roma Dönemi Nekropolü"

“Batı Anadolu Sahil Şeridi Kalkolitik Çağ Mimarisi ve Yerleşim Modelleri”

“Güneydoğu Anadolu Akeramik Neolitik Dönem Ölü Gömme Gelenekleri ve Sosyo-Kültürel Yapı”

 

https://websitem.gazi.edu.tr/site/obasoglu

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar