Cevdet Merih Erek: Doç. Dr. Cevdet Merih Erek

Cevdet Merih Erek kimdir? Doç. Dr. Cevdet Merih Erek kimdir?

Doç. Dr. Cevdet Merih Erek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı

Doğum Yeri: İstanbul - 06.10.1966
Yabancı Diller: İngilizce
İlgi Alanları: 1. Paleolitik Çağ Yontmataş Trasiyolojik Analizleri 2. Yakın Doğu Prehistoryası 3. Prehistorik Sanat 4. Yontmataş Alet Tipolojisi 5. Paleolitik Tipolojide Temel Terim ve Kavramlar

e-Posta: cevdet.erek@hbv.edu.tr
cevdeterek@gazi.edu.tr
cevdetmerih@gmail.com
cevdetmeriherek@hotmail.com
apadgazi@gmail.com
Telefon: +90 312 202 1034
Adres: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Emniyet Mah. Abant 1 Cad. 10/2D Kat:3 No:320 Yenimahalle/Ankara

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı

İş Deneyimi
1. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji (Prehistorya) Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 09.02.1994-09.02.1999.

2. Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi, 09.02.1999-27.07.2000.

3.Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yrd.Doç.Dr. (27.07.2000-26.06.2007).

4. 09.07.2007 Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 17.10.2018 tarihinden itibaren Ankara Hacı BAyram Veli Üniversitesi Edebiyat FAkültesi Arkeoloji Bölümü'nde Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.

Projeler

1. 1991-1999 yılları arasında dokuz sezon, Prof. Dr. Işın Yalçınkaya başkanlığında yapılmış Antalya-Karain ve Öküzini Mağaraları kazıları.
Arkeolojik Kazı
2. 1992 yılında, Ord. Prof. Dr. Sedat Alp başkanlığında yapılmış Konya-Karahöyük kazısı.
Arkeolojik Kazı
3. 1998 yılında Prof.Dr. Işın Yalçınkaya başkanlığında yapılmış Hatay İli, Samandağ-Çevlik Civarı yüzey araştırması.
Arkeolojik Yüzey Araştırması
4. 03-17 Mayıs 1997 tarihleri arasında Liège Üniversitesi, Prehistorya Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Marcel Otte’un daveti ile Prehistosite de Ramioul Müzesi’nde, Müze Müdürü Fernand Collin ile birlikte işlevsel tipoloji konusunda uygulama çalışması.
Trasiyolojik Çalışma
5. 1998 yılı Temmuz ayı içerisinde Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Prof. Dr.Aliye Öztan’ın başkanlığında, Niğde Müzesinde, Köşk Höyük arkeolojik materyallerinin yayına hazırlanması için yapılan çalışmalar
Köşk Höyük Kazıları il ilgili yayın hazırlık çalışmaları
7.1-18 Temmuz 2001, Köşk Höyük Arkeolojik Kazıları-Niğde Proje Yardımcısı

Arkeolojik Kazı
9. 30 Temmuz-6 Eylül 2001 tarihleri arasında, başkanlığını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Işın Yalçınkaya’nın yaptığı Karain Mağarası Kazısına heyet üyesi olarak

Arkeolojik Kazı
10.27 Haziran-31 Temmuz 2002-Niğde Köşk Höyük Arkeolojik Kazılarına Proje Yardımcısı

Arkeolojik Kazı
11. 01 Ağustos-15 Ağustos 2002 tarihleri arasında başkanlığını Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Işın Yalçınkaya’nın yaptığı Karain Mağarası Kazısına heyet üyesi olarak

Arkeolojik Kazı
12. 15 Ağustos-10 Eylül 2002 tarihleri arasında Hatay İli’nde Chicago Üniversitesi adına Prof.Dr.Aslıhan Yener (Chicago Üniversitesi) tarafından yürütülmekte olan “Amik Vadisi Bölgesel Projesi”ne Araştırma Başkan Vekili olarak,

Arkeolojik Yüzey Araştırması
13. 10 Eylül-30 Eylül 2002 tarihleri arasında “Gazi Üniversitesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı" projesinde Danışman olarak

Arkeolojik Yüzey Araştırması
14. 23 Haziran 2003-14 Ağustos 2003 tarihleri arasında, Anakara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Fonu tarafından finanse edilen ve Prof.Dr.Aliye ÖZTAN Bilimsel Başkanlığında yürütülen Köşk Höyük Kazılarına, Proje yardımcısı olarak,

Arkeolojik Kazı
15. 15 Ağustos 2003- 22 Ağustos 2003 tarihleri arasında, Prof.Dr.Işın Yalçınkaya başkanlığında sürdürülen Antalya Karain Mağarası Kazılarına heyet üyesi olarak

Arkeolojik Kazı
16. 22 Ağustos 2003- 31 Ağustos 2003 tarihleri arasında Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde Yukarı Salat Tepe yontmataş etütlük buluntuları üzerinde tipolojik incelemeler, Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü tarafından desteklenme

Tipolojik İnceleme
17. 17.07.2004/12.08.2004 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Fonu tarafından finanse edilen ve Prof.Dr.Aliye ÖZTAN Bilimsel Başkanlığında yürütülen Köşk Höyük Kazılarına, Proje yardımcısı olarak,

Arkeolojik Kazı
18. 17.07.2004/12.08.2004 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Fonu tarafından finanse edilen ve Prof.Dr.Aliye ÖZTAN Bilimsel Başkanlığında yürütülen Köşk Höyük Kazılarına, Proje yardımcısı olarak,

Arkeolojik Kazı
19. 26.07.2005/30.08.2005 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Fonu ve TÜBİTAK tarafından finanse edilen ve Prof.Dr.Aliye ÖZTAN Bilimsel Başkanlığında yürütülen Köşk Höyük Kazılarına, Proje yardımcısı olarak,
Arkeolojik Kazı
20. 01.08.2006/30.08.2006 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Fonu ve TÜBİTAK tarafından finanse edilen ve Prof.Dr.Aliye ÖZTAN Bilimsel Başkanlığında yürütülen Köşk Höyük Kazılarına, Proje yardımcısı olarak,

Arkeolojik Kazı
21. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 28.07.2006 tarih ve 124393 sayılı yazısı ile verilen Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde prehistorik dönem yüzey araştırması izni çerçevesinde 31.08.2006 ve 14.09.200

Arkeolojik Yüzey Araştırması
22. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 26.06.2007 tarih ve 110940 sayılı yazısı ile verilen Kahramanmaraş İli ve İlçelerinde prehistorik dönem yüzey araştırması izni çerçevesinde 27.08.2007 ve 06.09.200

Arkeolojik Yüzey Araştırması
2007 Direkli Mağarası Kazısı

Tezler

Gaziantep ve Çevresi Paleolitik Kültür Dönemi Yerleşim Alanları ve Buluntularının Analizi
Güney Doğu Anadolu'nun Paleolitik Çağ açısından zengin bir ili olan Gaziantep'in Paleolitik kültürler açısından çevre illeri ile olan bağlantılarının teorik olarak ele alındığı bir tezdir.

Akademik Çalışmalar

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler
Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev
Direkli Mağara Kazısı 2007 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi
Kahramanmaraş Prehistorik Yüzey Araştırması 2007 Kahramanmaraş-Pazarcık
LEVANT –İÇ ANADOLU ARASINDAKİ AMİK-MARAŞ KÖPRÜSÜ PREHİSTORİK BAĞLANTILARI Mersin Üniversitesi IV.Klikya Araştırmaları Sempozyumu

KENTLEŞME SÜRECİ İÇİNDE ANTAKYA"DAKİ PALEOLİTİK SİT ALANLARININ TAHRİBATI I. ULUSLARARASI ANTAKYA SEMPOZYUMU KENTSEL ARKEOLOJİ, KENTSEL KORUMA Hatay
The Burials in Öküzini Cave (SW Anatolia) Belçika-Liege Üniversitesi

2008 Yılı Kahramanmaraş Prehistorik Arkeoloji Yüzey Araştırması Denizli Pamukkale Üniversitesi
ODTÜ Arkeometri Anabilim Dalı Seminer Çalışmaları ANKARA
ODTÜ Arkeometri Anabilim Dalı ANKARA

32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı İstanbul
The World Cave Archaeology St.Louis-Missouri, USA

2008 Eylül Dönemi Proje Önerileri Değerlendirme Paneli TÜBİTAKSOBAG
Direkli Mağarası (Kahramanmaraş) Buluntuları ve üretim Teknolojileri International symposium "Trade and production Through the Ages 2528 November 2008 Konya

Direkli Mağarası Kazıları 2008 Denizli Pamukkale Üniversitesi

Bilimsel Toplantı Düzenleme
I. ULUSLARARASI ANTAKYA SEMPOZYUMU KENTSEL ARKEOLOJİ, KENTSEL KORUMA 10-12 Ekim 2005, Antakya, Hatay HATAY

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

Bölüm Başkanlığı
Prehistorya Anabilim Dalı Başkanlığı
Dekan Yardımcılığı

Dersler ve Tez Yönetme
Tez Yönetme
Gaziantep ve Çevresi Paleolitik Kültür Dönemi yerleşim Alanları ve Buluntularının Analizi
Dersler
Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi (2007-2008)
Prehistorik Arkeoloji II (2007-2008)
Anadoluda İlk Arkeolojik Kültürler ve Yerleşik Hayat (2007-2008)
Arkeoloji (2008/2009 Bahar)
Prehistorik Sanat I (2008/2009 Güz Dönemi)
Prehistorik Arkeoloji I (2008/2009 Güz Yarıyılı)
Prehistorik Arkeoloji II (2008/2009 Bahar Yarıyılı)
Eskiçağ Medeniyetlri Tarihi (20082009)
Prehistorik Sanat II (2008/2009 Bahar Yarıyılı)

Kitap ve Editörlük
Kitap
Prof.Dr.Aliye Öztan. (2007). Türkiyede Neolitik Dönem I-II. Türkiyede Neolitik kültürlerle ilgili bilgiyi güncellemek. Türkiye. Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Alexandrowicz, S.Witold, Stanislaw S.; Atıcıi L., BAr-Yosef, O., Emery-BArbier, A., Fontugne, M, Goldberg,P., Kartal, M., Kösem, M.B., Kozlowski, J., Kunesch, S., Kuzucuoğlu, C., Leotard, J.M., Lopez,I., MArshack, A.,Martinoli, D., Otte, M., Özbek, M., PAwlikowski, M., Stutz, A., Thiebault, S., Yalçınkaya, I.. (2002). La Grotte DÖküzini:Evolution du Paléolithique Final du Sud-Ouest de LAnatolie Öküzini: Final Paleolithic Evolution in Southwest Anatolia. Antalyada Döşemealtı-Yeniköy beldesi, Yağca Köyü sınırlarında bulunan Öküzini Mağarasında yaılan arkeolojik kazılar sonucu ele geçen Geç-Üst PAleolitik ve Epi-Paleolitik kültür buluntularının analiz ve değerlendirme çalışmalarının tümünün bulunduğu bir monografyadır. Belçika. ERAUL.

Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
(2010). A New Epi-Paleolithic Site in the Northeast Mediterranean Region: Direkli CAve Kahranmanmaraş, TURKEY). ADALYA, 1(18).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler
(2008). Levant-İç Anadolu Arasındaki Prehistorik Bağlantılarda Amik-Maraş Çöküntü Alanının Önemi. OLBA, XVI(1-22).

(2008). Antakya";da Paleolitik Alan Çalışmaları Tarihi. Tarih İncelemeleri Degisi, 23(2).
Sanat Faaliyetleri - Bilimsel Kazı (Sosyal Bilimler İçin)

Bilimsel Kazı
Karain Mağarası Kazıları
Direkli Mağara Kazıları
Karain Mağarası Kazıları
Köşk Höyük Kazıları
Köşk Höyük Kazıları
Köşk Höyük Kazıları
Köşk Höyük Kazıları
Karain Mağarası Kazıları
Karain Mağarası Kazıları
Karain Mağarası Kazıları
Karain Mağarası Kazıları
Köşk Höyük Kazıları
Köşk Höyük Kazıları
Karain Mağarası Kazıları
Direkli Mağarası Arkeolojik KAzıları
Direkli Mağarası Arkeolojik Kazıları
Direkli Mağarası 2008 Kazıları

 

https://websitem.gazi.edu.tr/site/cevdeterek

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar