Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde 2003 yılında Yüksek Lisans eğitimine, 2005 yılında ise Doktora eğitimine başlanmıştır.
Bölümümüz, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa lisans öğrencisi alımıyla eğitime başlamış olup 2015 yılında ilk lisans mezunlarını vermiştir.

Bölümümüzde normal öğretim öğrenci kontenjanı 60’dır. Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler almak suretiyle mezun olabilmek için 240 AKTS kredisini toplamak zorundadır.

Bölüm dersleri bütünleşik bir Arkeoloji programı çerçevesinde düzenlenmiş olup, Tarihöncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Ana Bilim dallarındaki uzman öğretim üyelerine sahip olan bölümümüzde, ders programı üç ana bilim dalından da dersler içermektedir.

Anadolu, Mezopotamya, Yakındoğu, Yunan ve Roma kültür çevrelerinin arkeolojisi ve kültür tarihleriyle ilgili dersler ağırlıkta olmakla birlikte, Mısır, İran, Orta Asya ve Kafkas arkeolojisi ile ilgili dersler de verilmektedir.
Bölümümüz misyonu arkeoloji alanında uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu kapsamda şartları uygun olanlar Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman ve Öğretim Görevlisi olarak çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştirilebilmektedir. Akademisyenlik dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ve müzelerde görev alabilmektedir.

Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Arkeoloji Anabilim Dalında lisans üstü eğitim yapabilmektedirler.

Bölümün vizyonu Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, çeşitli dil ve kaynak dillerini bilen, teknik bilgilere sahip ve bilgisayar teknolojisinden gerektiği gibi yararlanan, işini severek yapan arkeologlar yetiştirmektir.


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT

Bölüm Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL ​
Doç. Dr. Atakan AKÇAY

Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. C. Merih EREK

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Emel ERTEN

Bölüm Sekreteri
Emel Sağlam

Akademik Kadro
Prof. Dr. Süleyman Yücel ŞENYURT
Prof. Dr. Ayşe Emel ERTEN
Prof. Dr. Okşan BAŞOĞLU
Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL
Doç. Dr. Cevdet Merih EREK
Doç. Dr. Atakan AKÇAY
Dr. Öğr. Üy. Didem DEMİRALP
Dr. Tuna AKÇAY
Arş. Gör. Dr. Simge DİNÇARSLAN
Arş. Gör. Fatma AYTEKİN
Arş. Gör. Emine AKKUŞ KOÇAK (Bozok Üniversitesi)

https://arkeoloji.ahbv.edu.tr/posts/view/title/tanitim-4659?siteUri=arkeoloji

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar