Ayşe Emel Erten: Prof. Dr. Ayşe Emel Erten

Ayşe Emel Erten kimdir? Prof. Dr. Ayşe Emel Erten kimdir?

Prof. Dr. Ayşe Emel Erten

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Doğum Yeri: Ankara 13.7.1960
Yabancı Diller: İngilizce
e-Posta: eerten@gazi.edu.tr
Telefon: +90 312 202 1316
İlgi Alanları: Yunan ve Roma Arkeolojisi. Kilikia Arkeolojisi, Antik Camcılık
Adres: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Teknik Okullar Ankara Türkiye
 

Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi Bölümü Ankara

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı İzmir

Doktora: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı Ankara

İş Deneyimi
1983-1997: Kültür Bakanlığı (Arkeolog ve Şube Müdürü) 1997-2005: Mersin Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr) 2005-2008: Mersin Üniversitesi (Doç. Dr) 2008-2011 Gazi Üniversitesi (Doç. Dr) 2011-... Gazi Üniversitesi (Prof. Dr.)
 

Projeler

Olba Arkeolojik Araştırma Projesi
Mersin ili, Silifke ilçesi, Olba örenyerinde 2001 yılından beri arkeolojik araştırmalar sürmektedir. Projenin amacı bu eskiçağ yerleşimindeki kültür varlıklarını saptamak ve belgelemektir. Arkeolojik bulgulardan yola çıkılarak, Olba'nın yaşadığı tarihsel süreçler belirlenmeye çalışılmaktadır. Her bir süreç içindeki sosyal, ekonomik, kültürel durumun incelenmesi amaçlanmaktadır.


Tez Yönetme
Olba Mezarları
İçel Müzesindeki Erken Bizans Dönemi Seramik Buluntuları
Ovalık Kilikia Tarsusdaki Roma Dönemine ait Cam Buluntular

Editörlük
(2004). European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, Mersin,

Makaleler
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler
(2003). Three Unguentaria of Elongated Type Marmaris Museum, Marmaris Müzesinden Üç Uzun Cam Unguentarium. Belleten, LVII 249(403-413).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
(2008). Silifkeden Bir Cam Buluntu: İnsan Başı Biçimli Şişe. Anadolu Anatolia, Ekdizi no2(127-134).
(2007). Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Cam Pendant. OLBA, XV(1-13).
(2007). Olbadaki Tapınak Planlı Anıt Mezar. PATRONUS Coşkun Özgünele 65. Yaş Armağanı, 1(149-156).
(2006). Olba Yüzey Araştırması 2005. 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 24(421-432).
(2006). Eski Eserlere ve Arkeolojik Çalışmalara Osmanlı Yaklaşımı. Silifke Müzesi Konferansları, 1(78-90).
Emel Erten - Murat Özyıldırım (2006). Mersin Silifke Olba Yüzey Araştırması. 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 25 Cilt 2(51-62).
(2005). Glass in Hittites. V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri (2-8 Eylül 2002), V(319-329).
(2005). Mersin, Silifke, Olba (Uğuralanı) 2004 Yılı Yüzey Araştırması. 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 23(309-318).
(2005). Camcılık Tarihinde Üretim ve Kullanım Kavramları. Seres- III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Seres- III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, 3(99-107).
(2005). Kilikia Tarihinde Kadınlar. Kolokyum Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II Mersin in History: Colloquium and Exhibition, 1(34-41).
(2004). Anadoluda Erken Bizans Dönemi Camcılığı ve Roma Kökenleri. VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2004 Sakarya, VII(225-235).
(2004). Mersin, Silifke, Olba Yüzey Araştırması 2003. 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 22(11-22).
(2004). Olba: A Roman Town in Rough Cilicia. European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 1(37-41).
(2004). Anadoludan Örneklerle Demir Çağında Cam. OLBA, IX(95-110).
(2004). Archeological Heritage Silifke and Environs. European Union Mosaic Programme: Mersin Region Steeped in Ancient History and Culture, 1(109-117).
(2004). Silifke, Olba (Uğuralanı) Arkeolojik Yüzey Araştırması; Archeological Surveys at Olba (Uğuralanı), Silifke-Mersin, in 2003";. Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri News of Archaeology Anatolias Mediterranean Areas, 2(105-109).
(2004). Fethiye Müzesi Koleksiyonundan Antalya, Kaş, Dirgenler Köyü Kaynaklı Camlar. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 4(13-18).
(2003). Glass Finds Olba Survey. OLBA, VII(145-154).
(2003). Olba 2002 Yüzey Araştırması. 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 21(55-66).
(2002). Silifke Müzesi Koleksiyonundan Cam Kase. OLBA, V(97-104).
(2002). Olba (Uğuralanı) 2001 Yüzey Araştırması. 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 20(185-196).
(2002). 19th Century Travellers and Soli-Pompeiopolis. Mersin, The Mediterranean and Modernity- Heritage of the Long Nineteenth Century- Kolokyum 19. yüzyılda Mersin ve Akdeniz Dünyası, 1(117-123).
(2001). İçel Müzesi Koleksiyonundan Cam Bardaklar. Günışığında Anadolu - Anatolia in Daylight - Cevdet Bayburtluoğlu İçin Yazılar, 1(96-103).
(2001). A Glass Bottle with three pinched feet in the Marmaris Museum. OLBA, IV(183-188).
(2001). Türkiye Dışındaki Müzelerdeki Anadolu Kaynaklı Roma Cam Eserleri Işığında Anadoluda Cam. Türk Arkeoloji Dergisi, 1(73-82).
(2000). Anadolu Roma Dönemi Camcılığında Küresel Sürahiler. OLBA III, 3(170-177).
(1999). Kilikiada Cam. OLBA, 2(169-184).
(1998). İ.Ö. İkinci Binde Anadoluda Cam. OLBA, 1(29-44).
(1996). Lycia. The Dictionary of Art, Macmillan Publishers Limited (ed: : J. Turner), New York, 1(837-840).
(1995). Akhaemenid Cam Kaseleri ve Milas Müzesinden Yayınlanmamış İki Örnek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1995 Yıllığı, 10(312-326).
(1990). Hatay Müzesindeki bir Grup Cam Eser. I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, 1(30-35).
 

Bilimsel Kazı
Olba
Erythrai
Bayraklı
Ankara Antik Tiyatro Kazısı
Soli Pompeiopolis
Olba Yüzey Araştırması
Olba
Olba
Iasos Bargylia
Olba
Olba
Olba
Erythrai
Efes St. Jean Bazilikası
Bayraklı (Smyrna)
Sardes
Sardes
Didyma
Xanthos Letoon
Samsun Epigrafik Araştırması
Phokaia
Phokaia
Olba

 

https://websitem.gazi.edu.tr/site/eerten

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar