MSKÜ ARKOMET: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi ne zaman kuruldu? Hizmetleri nelerdir?

ARKOMET; 03.06.2013 tarihinde kurulan MSKÜ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) bünyesinde hizmet veren  Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi'dir.

MSKÜ Arkeomet; Arkeoloji eğitimini araştırma ve uygulama temelli anlayışla geliştirmek ve desteklemek; Arkeolojik mirası, kazı ve yüzey araştırmalarıyla çağdaş teknolojik ilerlemelerden yararlanarak incelemek; Araştırma ve inovatif temelli arkeoloji araştırmalarını geliştirmek, ulusal ve uluslararası araştırmalarda geliştirilen bilimsel yöntem ve tekniklerin ülkemiz arkeoloji sistemine uyumlandırılmasını ve paylaşımlarını sağlamaktır. Merkezimizin amaçları arasında ise Daskyleion, Ionia, Karia ve Aeolis Bölgeleri başta olmak üzere ülke çapında Arkeolojik Araştırma uygulama alanında gerçekleştirilen hizmetlerin tanıtılması, yayılması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütmek; Daskyleion Kazı Alanı’nında disiplinler arası (antropoloji, epigrafi, jeoloji ve biyoloji gibi) çalışmaları devam ettirmek ve bu çalışmaları en üst düzeye çıkarmak; Genç bilim insanlarını arkeolojiye katkıda bulunacak lisansüstü çalışmalarla ihtiyaç duyulan uzmanlık sahalarına yönlendirip, yetiştirmek ile Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel işbirliklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek ve ortak projeler üretmek amaçlarıyla kurulmuştur.

ARKEOMET İLETİŞİM ADRESLERİ:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Kampüsü
48100 Kötekli/MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tel: 0 (252) 211 31 29
0 (252) 211 16 52

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar