Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Anabilim Dalları

Klasik Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Ülkemizde eğitim veren Arkeoloji bölümleri, uluslararası alanda yabancı üniversiteler ve araştırmacılar ile rekabet eden ve yabancı dilde en çok yayın yapan bölümlerin başında gelmektedir. Sahip olduğumuz arkeolojik kalıntıların zenginliği bu rekabeti her zaman geliştirmek ve geleceğe taşımak için büyük bir potansiyeldir. Bunun bilincinde olan üniversite yönetimimiz bu gerekçeler doğrultusunda Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KAUM) kurulmasına ve geliştirilmesine de olanak sağlamıştır. Bölümümüzde bugüne dek Karya Bölgesi'nin dip tarihini aydınlatabilmek ve bölge malzemesinin ciddi boyutlarda araştırılmasını sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, 2004 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol gereği, Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen "Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi" adlı projesinin ön araştırması tamamlanarak kitap halinde yayınlanmıştır. Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi 2005 yılında yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında halen devam etmekte olan "Muğla Kültür Envanteri" projesini yürütmektedir. Bölümümüz öğretim elemanlarınca Pedasa, Daskyleion, Euromos ve Kerkenes ören yerlerinde kazı çalışmaları, Bodrum yarımadasında Pedasa, Aspat, Hydai, Kissebükü, Sedir Adası, Mobolla ve İdyma ören yerlerinde ve Ula ilçesi sınırlarındaki Thera yerleşiminde yüzey araştırmaları yapmaktadır.

Vizyon
Uluslararası çağdaş arkeoloji standartlarında eğitim ve öğretim veren, teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilen, edindiği bilgileri kültürel mirası koruma ve insan yararına sürdürebilir hizmet etmede öncülük ederek katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Misyon
Arkeolojinin evrensel temel bilgi, deneyim ve birikimlerine sahip, çağdaş teknoloji ve gelişmeleri mesleki anlamda insan, toplum ve kültürel miras alanlarında etkin olarak kullanarak katkı sağlayan arkeologlar yetiştirmektir.

Amaç
ÖA-1 Temel Arkeoloji bilgi birikimi kazandırmak (araştırma, eğitim-öğretim, değişim vb.).
ÖA-2 Arkeoloji materyalin korunması ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilmek.
ÖA-3 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde insanlar yetiştirmek.
ÖA-4 Araştırma ve geliştirmeye önem vermek.
ÖA-5 Hayat boyu öğrenmenin bilincinde olmak.
ÖA-6 Arkeoloji bilincinin oluşturulması, kültürel ve arkeolojik zenginliğin korunmasına önem vermek.
ÖA-7 Dünya’daki paydaşları ile ortak ilişkiler kurmaktır.

Program Çıktıları (PÇ)
PÇ-1 Arkeoloji ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanabilme becerisi.
PÇ-2 Arkeoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi.
PÇ-3 Arkeoloji ile ilgili bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözme becerisi.
PÇ-4 Arkeoloji öğretim programlarında alan dışı en az iki adet ders almış olması.
PÇ-5 Arkeoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
PÇ-6 Arkeoloji alanına göre alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve /veya yorumlama beceresi.
PÇ-7 Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
PÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
PÇ-9 Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
PÇ-10 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
PÇ-11 Arkeoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarındaki etkileri (kültürel miras, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Yüksek Lisans / Doktora Programları

Bölümümüzde tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bölümümüze girecek olan yüksek lisans öğrencilerinden ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) Doktora öğrencilerinden ise ALES sınavına ek olarak YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) şartı aranmaktadır.

Mezunların Alacağı Unvanlar / İstihdam Alanları:

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM, vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

Tavsiyeler

Arkeoloji bilimi çoğunlukla yabancı dilde yayınlanmış ve yayınlanmakta olan bilimsel yayınları takip etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin uluslararası rekabet ortamı yaratabilmek ve iyi birer arkeolog olabilmeleri için en azından bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmeleri gerekmektedir.
Türkiye'deki tüm bilim alanlarında ve özellikle de Sosyal Bilimlerde olduğu gibi iş olanakları Arkeolojide de sınırlıdır. Öğrencilerimizin bu mücadeleye daha güçlü çıkabilmeleri için olabilecek en iyi özellikleri kendilerinde barındırmaları gerektiğini belirtmek gerekir. Birden fazla yabancı dil, ders notlarındaki başarı, kazı tecrübeleri ve bilgisayar kullanımı gibi konularda öğrencilerimizin başarısı doğrudan iş hayatlarını ve iş bulma olasılıklarını etkileyen unsurların başında gelmektedir.

Klasik Arkeoloji Akademik Personeli 

Prof.Dr. Adnan Diler
Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Abdulkadir Baran
Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Bekir Özer
Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Hatice Özyurt
Öğretim Üyesi

Dr. Hülya Bulut
Öğretim Üyesi

Dr. Güray Ünver
Öğretim Üyesi

Dr. Özlem Vapur
Öğretim Üyesi

Dr. Ufuk Çörtük
Öğretim Üyesi

Dr. Mehmet Gürbüzer
Öğretim Üyesi

Dr. Şahin Gümüş
Uzman

Dr. Polat Ulusoy
Araştırma Görevlisi

Çiçek Karaöz
Araştırma Görevlisi

Taylan Doğan
Araştırma Görevlisi

Gözde Adıgüzel
Araştırma Görevlisi

Özgün Kasar
Uzman

 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Akademik Personeli

Prof.Dr. Kaan İren
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Başkanı
 

Dr. Cedric Bodet 
Öğretim Üyesi
 

Sevilay Zeynep Yıldız
Araştırma Görevlisi
 

Nil Dirlik
Araştırma Görevlisi
 

İletişim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi debiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Telefon:+90 252 211 14 06
Faks: +90 252 211 31 21
e-Posta: muglaarkeoloji@gmail.com

Bölüm Sekreteri: Celalettin Emre
Telefon: +90 252 211 14 06
e-Posta: celalettinemre@mu.edu.tr

web: http://arkeoloji.mu.edu.tr/tr/bolum-hakkinda-1440

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar