Megalitik: Megalit Türleri

Megalitik nedir?

Megalitik nedir?

Megalitik, megalit olarak isimlendirilen iri taşların birbiri üzerine harçsız olarak yerleştirilmeleri ile oluşturulmuş menhir ve dolmenlerin genel adı.

Megalit türleri

Megalitler; iki ayrı grupta incelenebilir: Destek olmaksızın ayakta duran taşlar: Bunlar yalnızken “Menhir”, doğrusal veya dairesel şeklinde dizilirse “Cromlech” (Kromlek) adını alırlar.

Paralel düzenlenmiş ve genellikle bir döşemeyi taşıyan taşlardan meydana getirilen mezar odalarına “Dolmen” denir, bunların üstü toprakla örtülürse, ortaya çıkan tepeciklere tümülüs veya höyük adı verilir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar