Megalit: Megalit Anıt

Megalit nedir? Megalit Anıt nedir? Megalit anıt türleri nelerdir?

1. Megalit: Neolitik ve İlk Tunç Çağ'larında çeşitli anıtlarda, genellikle işlenmeden kullanılmış, çok büyük boyutlu taş. 

2. Megalit: Neolitik Çağ ile İlk Tunç Çağı'nda çeşitli anıtlarda çoğunlukla işlenmeden kullanılmış, çok büyük boyutlu taş.

Yapılış amaçları kesin olarak bilinmese de, taşlardan oluşturulan çemberler, dolmenler, menhirler ya da yukarıya doğru yükselen insan elinde şekillenmiş yapılar megalitik anıtlara örnek gösterilebilir.

Megalitler; iki ayrı grupta incelenebilir: Destek olmaksızın ayakta duran taşlar: Bunlar yalnızken “Menhir”, doğrusal veya dairesel şeklinde dizilirse “Cromlech” (Kromlek) adını alırlar.

Paralel düzenlenmiş ve genellikle bir döşemeyi taşıyan taşlardan meydana getirilen mezar odalarına “Dolmen” denir, bunların üstü toprakla örtülürse, ortaya çıkan tepeciklere tümülüs veya höyük adı verilir.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber