Bitlis Eren Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Hakkında


Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri arkeolojik kazılarda ve çeşitli projelerde uygulamaya geçirerek deneyimlerini geliştirebilirler. Bu deneyimler üniversite sonrası çalışmalarında kendilerine yol gösterici rol oynayacaktır.

Dört yıllık lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrencilerimize "Sanat Tarihçisi" unvanı verilmektedir. Sanat tarihçileri aşağıdaki sektör ve kurumlarda çalışabilirler.

Resmi ve Özel Müzelerde,

Kültür Bakanlığı’nda,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurullarında,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

İl Özel İdaresi Bünyesindeki KUDEB’lerde,

Sanat Galerilerinde,

Koruma ve Onarım Projelerinde,

Turizm Sektöründe ,

Medya Sektöründe ,

Ulusal ve Uluslarası Çeşitli Projelerde,

Milli Eğitim’de,

Sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni veya sanat danışmanı olarak

 

Tarihçe

Bölülmümüz 2007 tarihinde fakültemiz bünyesinde kurulmuştur.

Misyon

Bölümümüzün amacı ulusal ve uluslar arası düzeyde ülkemizdeki ve dünyadaki sanat eserleri ve bunlarla ilgili bilgilerin korunarak ve doğru şekilde yorumlanarak gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılmasıdır. Sanat bir toplumun bütün değerlerini içerisinde barındırdığından, bu değerlerin en sağlam şekilde geleceğe aktarılmasını sağlayacak sanat tarihçilerini en donanımlı şekilde yetiştirilmesi hedefimizdir. Sanat tarihinde bilinmeyenleri araştıran ve bunları inceleme, belgeleme, karşılaştırma, yorumlama, beceri ve yöntemlerini kazanmış öğrenciler yetiştirilmesi amaçlarımızdandır.

Vizyon

Sanat Tarihi disiplinler arası çalışma yapan bir bilim dalıdır. Taşınabilir ve ya taşınamaz bütün kültür varlıkları incelenirken birçok bilim dalı ile beraber çalışılır. Bunlar içerisinde arkeoloji, antropoloji, coğrafya, jeoloji, fizik, kimya, mimarlık, tarih, restorasyon ve konservasyon bulunmaktadır. Öncelikli vizyonumuz disiplinler arası çalışmaların arttırılarak sanata ve tarihe daha geniş açıdan bakılmasını sağlamaktır.

Akademik Birimler

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Türk - İslam Sanatları Anabilim Dalı
Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Batı ve Çağaş Sanatlar Anabilim Dalı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Taşkıran

Akademik Personel

Araştırma Görevlisi Serkan Erdoğan

Araştırma Görevlisi  Hale Telli

Araştırma Görevlisi Ümit Buğrahan Tezcan

Araştırma Görevlisi  Yunus Emre Karasu

Web: https://www.beu.edu.tr/BirimHakkimizda.aspx?id=57

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar