Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Bölümümüz 2011 yılında kurulmuştur. Amacımız Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın her tarafında başlangıcından modern döneme kadar varolmuş kültürlerin bunlardan geriye kalan kültürel materyalin ve bu kültürlerin mensuplarının çevreyle olan etkileşimleri sonrası geriye kalan izlerin değerlendirilmesi suretiyle tüm yönleriyle incelenmesidir.

Bölümümüzde Erzurum Atatürk Ünversitesi ile ortak Arkeoloji Yüksek Lisans programı 2014-2015 öğretim yılı Bahar Dönemi'nde açılmıştır. Arkeometri Yüksek Lisans Programımız 2015-2016 Güz Dönemi'nde öğrenci almaya başlamıştır..

Arkeoloji Bölümü, Bitlis ile çevresindeki komşu bölgelerin başlangıçtan modern çağa kadarki kültür tarihini kazı, yüzey araştırması, laboratuvar ve kütüphane çalışmaları gibi bilimsel yöntemlerle aydınlatmayı ve yöremizin arkeolojik envanterinin sistematik bir şekilde oluşturup geliştirilmesinde aktif rol almayı hedeflemektedir. Bölümümüz öğrencilerini alacakları uygulamalı eğitim, laboratuar çalışmaları ve teorik eğitimler sayesinde çağdaş teknolojileri mesleğinde kullanma becerisine sahip, donanımlı, araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip arkeologlar olarak yetiştirmek önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bölgemiz taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıklarının tespiti, belgelenmesi, tasnifi ve koruma altına alınması için çalışmalar yapılması önemli başka bir görevimizdir.

HEDEF
Ulusal ve uluslararası enstitü ve kurumlarla ortak projeler gerçekleştirerek bölgemizin tarihöncesinden günümüze kadar kültür tarihinin anlaşılmasında rol almak, bilimsel ve etik açıdan ulusal ve uluslararası camiada örnek bireyler yetiştirmek, yöremizin kültür turizminde önemli bir merkez olarak yerini almasını sağlamak hedeflerimiz arasındadır.
Arkeoloji’nin birçok farklı alt disiplinini kapsayan ve bağlantılı bilim dalları hakkında genel bilgiler sunan zengin bir ders programına sahip, üniversite laboratuvarlarımızda ve arazi çalışmalarında verilecek teorik eğitimle öğrencilerine alansal deneyim kazandıran, zengin uzmanlık kütüphanesiyle bölümümüz mensubu ya da ziyaretçi öğrencilere ve akademisyenlere bilimsel araştırma yapma imkânı ve ortamı sağlayan bir akademik bölüm oluşturulması hedeflenmektedir.
Ortak bir dünya kültürel mirası bilincinin hem öğrencilerimize hem de yöremiz halkına aşılanabilmesi maksadıyla eğitim ve sosyal etkinlik projeleri gerçekleştirilmesi, yükseköğretim öncesi eğitim kurumlarında okuyan çocuklara ve gençlere yönelik bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi umulmaktadır.

 

Akademik Personel

Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU
e-Posta: teserifoglu@beu.edu.tr

Doç. Dr. Yunus Levent EKİNCİ
e-Posta: ylekinci@beu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Bahar MERGEN
e-Posta: bmergen@beu.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Tarık ÖĞRETEN
e-Posta: mtogreten@beu.edu.tr

Web; http://www.beu.edu.tr/BirimHakkimizda.aspx?id=6

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar