Unas

Unas kimdir?

Unas: Mısır’da 5. sülalenin (MÖ 2494-2345) son firavunu.

Gömüldüğü pira­midinin içine Piramit Metinleri olarak bilinen dinsel yazıları yazdıran ilk fi­ravundur.

Rahipler tarafından eski kutsal metinlerden faydalanırak oluşturu­lan bu metin ve kabartmalar ölen firavuna öbür dünyada yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Unas piramidindeki metinlerin iki özelliği daha vardır: ilk sa­vaş sahnesi burada görülür, tanrı Amon’un adı ilk kez burada geçer.


Benzer Haberler