Pella

Pella neresidir? Antik çağda 2 tane Pella kenti vardır. Biri Yunanistan'da, diğeri ise Ürdün yani Kenan Ülkesinde.

Pella: Yunanistan’ın kuzeydoğusunda, Selanik’in 30 km. kuzeybatısındaki antik kent.

Büyük İskender’in doğum yeri olarak tanınan kent, Arkhelaos’un hükümdarlığı döneminde Makedonya Krallığının başkenti oldu (MÖ 5. yy sonu).

Tarihi kaynaklarda kentin adı ilk kez Herodotos’un, sonra da Thukydides’in eserlerinde geçer.

Thessalonike kurduğu sarayının dekorasyonu için ressam Zeuksis’i çağırttı.

Şair Timotheos ve tragedya yazarı Euripides de kente gelenler arasında yer aldı.

Arkhelaos döneminden sonra kent öyle büyümüştü ki Ksenophon’un zamanında Makedonya’nın en büyük kenti olarak anılıyordu.

Antigonos II Gonatas’un hükümdarlığı süresince (MÖ 276-239) parlak bir dönem yaşadı.

Pydna Muharebesinden sonra (MÖ 168) Roma Cumhuriyetinin eline geçti.

Sahil kenti Thessalonike’nin büyümesi ile önemi azaldı.

 

Pella:  Ürdün’ün kuzeybatısında, Taberiye Gölü’nün güneyindeki antik kent.

Demir Çağında iskân edilen bir yerleşim olan Pella’nın adı Mısır kaynaklarında Pehal olarak geçer.

Büyük "İskender'in ordusunda yer almış emekli askerler burada, komutanlarının onuruna Pella isminde bir kent kurdular.

Polybios Antiokhos III'un MÖ 218 yılında ele geçirdiği kentler arasında Pella’yı da sayar.

Hellenistik Dönemde Yunan kültürünün baskın olduğu bir kent idi.

Aleksandros Jannaeus pek çok denemeden sonra MÖ 80’de kenti aldı. Bunun üzerine Yahudiliğe geçmeyi reddeden kent sakinleri göç etti.

Pompeius kente özgürlünü verdi ve onu Dekapolis(on kent) birliğine dahil etti.

I.Yahudi İsyanı sırasında yaşanan mücadelelerde kent tahrip oldu.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler