Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu, tarihsel süreç boyunca kültürlere yön vermiştir. Geçiş yolu olmaktan çok kültürleri olgunlaştıran, Önasya, Kafkas, Balkan ve Ege dünyası gibi farklı kültürleri aynı potada birleştiren ve yenileyen güç halindedir. Bundan ötürüdür ki Arkeoloji Bölümleri ülkemizde ve üniversitelerimizde yükselen bir ivmeye sahiptir. Bu doğrultuda Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuş olan Arkeoloji bölümü, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Lisans eğitimine başlamıştır. Arkeoloji Bölümleri kendi içerisinde uzmanlıkları açısından üç anabilim dalına ayrılmaktadır. Ülkemizdeki birçok üniversitede olduğu gibi Osmaniye Korkut Ata

Üniversitesinde de Arkeoloji Bölümü ilk aşamada üç anabilim dalının ortak ders programı ile eğitim vermektedir. Ortak ders programı içerisinde Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Paleolitik Dönemden başlayarak Roma Dönemi sonuna kadar uzanan tarihsel süreci kapsayan, ağırlıklı olarak Anadolu ve Osmaniye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz Kültürleri üzerine dersler alarak eğitimlerini tamamlayacaklardır.

 Anabilim Dalları

Üniversitemizde Arkeoloji Bölüm programı altında eğitim veriliyor olsa da Arkeoloji Bölümlerinin Ana Bilim Dalları insanlık tarihinin uzun tarihsel sürecini dönemsel olarak ele alarak kronolojik dizin içerisinde incelemektedir. Anabilim Dallarının tarih aralıkları ve incelemiş oldukları konular genel hatları şu şekilde tanımlanmaktadır.

PREHİSTORYA:
Prehistorya tarihöncesi anlamına gelmektedir. İnsanlığın başlangıcından itibaren Paleolitik Çağdaki taş endüstrisinin ve ardından yerleşik hayata geçişi temsil eden Neolitik Dönemi de belli oranda kapsayan tarihsel süreci inceleyen bilim dalıdır. Avcı-toplayıcı toplumların kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimleri araştırma konusudur.


PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ:
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi yerleşik hayata geçiş ve onunla paralel olarak bilinçli tarım faaliyetlerinin başladığı dönem Neolitik Çağ’dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000) başlayarak, Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5.000-3.000), Tunç Çağları (Erken-Orta Geç olarak isimlendirilir yaklaşık olarak M.Ö. 3.000-1.200 tarih aralığını kapsar) ve Demir Devri (M.Ö. 1.000-500) sonuna kadar olan süreci inceler. Anadolu başta olmak üzere tüm Kıta Yunanistan, Mezopotamya, Suriye-Filistin, Balkanlar, Mısır ve İran ile Kıbrıs’ı da içine alan coğrafyadaki uygarlıklar ve kültürel gelişimler bu anabilim dalının inceleme alanını oluşturmaktadır.


KLASİK ARKEOLOJİ:
Klasik Arkeoloji ise Antik Dönem olarak isimlendirilen ve ağırlıklı olarak Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan bir dönemi içerir. Girit’teki Minos Uygarlığı (M.Ö. 2800 – 1050), Kıta Yunanistan’daki Miken Uygarlığı (M.Ö. 1600-1200) ile başta Batı Anadolu olmak üzere Ege Uygarlıklarının Protogeometrik - Geometrik dönem (M.Ö.1050-700), Arkaik dönem (M.Ö.650-480), Klasik dönem (M.Ö.480-330), Hellenistik dönem (M.Ö.330-30) arkeolojisi ve Roma İmparatorluk dönemi (M.Ö.30–M.S. 395) ayrı ayrı ve tüm detayları ile incelenmektedir.

http://arkeoloji.osmaniye.edu.tr/

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Faris DEMİR
Bölüm Başkanı
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 3060

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GERÇEK
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 3059

Dr. Öğr. Üyesi Irfan TUĞCU
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 3058

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ERHAN
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 3088

Arş. Gör. Hakan GERÇEK
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 3064

Arş. Gör. Musa Cem FIRAT
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 3029

Arş. Gör. Yeşim ALKAN
Telefon:
+90 328 827 1000 Dahili : 8081

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar