Opus Listatum

Opus Listatum nedir?

Opus Listatum: Antik Roma ve Byzans mimarlıklarında, yatay kesme taş ve tuğla sıralarından almaşık olarak oluşan bir tür duvar örgüsü.

Bir türüne de opus mixtum denmektedir.


Benzer Haberler