Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Bölüm Hakkında

Bölümümüzde Türk İslam Sanatı, Bizans Sanatı, ve Çağdaş ve Batı Sanatı ve Genel Sanat Tarihi olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü lisans öğretimini tamamlayan öğrenciler “Sanat Tarihçi” unvanını alırlar. Şartlarını yerine getirenler üniversitede akademisyen olarak çalışmalarını sürdürebilirler. Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan mezun yüksek lisan öğrencileri Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans Derecesi, Doktora mezunları “Sanat Tarihi Doktoru” derecesi alırlar. Müzelerde uzman ve araştırmacı olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlarda uzman olarak çalışabilirler. Lisans döneminde veya sonrasında öğretmenlik formasyonunu tamamlamak suretiyle ilk öğretim ve liselere öğretmen olarak atanabilirler.
Programdan mezun olanlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak, Kültür Bakanlığı’na bağlı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, koruma kurullarında, belediyeler bünyesinde oluşturulan KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Birimi) komisyonlarında, TBMM’ye bağlı Milli Saraylar Dairesi’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde, Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak görev yapabilirler.

Ayrıca iyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, “rehberlik sertifikası” almak kaydıyla turizm rehberi olarak, Özel Müzelerde ve Sanat Galerilerinde (Yönetici, Uzman ve Araştırmacı Olarak), Bankalarda ve özel sektörde Kültür ve Sanat bölümlerinde, gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda Sanat Tarihi öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

BÖLÜM KURULU

Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş    
Bölüm Başkanı

Telefon: +90 482 213 4002

Dr. Öğr. Üyesi Zekai Erdal      
Telefon: +90 482 213 4002
Dahili: 
E-mail:

Dr. Öğr. Üyesi Necla Kaplan     
Telefon:
+90 482 213 4002
Dahili: 
E-mail:  
    

ANABİLİM DALLARI

Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Bizans Sanatı anabilim dalında 4.yüzyıl ile 9. yüzyıl arası Bizans Sanatı tanıtılır ve öğretilir. Bizans sanatının kaynakları, erken dönem Bizans mimarisinin dînî, askerî ve sivil yapılarının özellikleri, ilk bazilikalar, merkezi planlı yapılar, yerel mimari üsluplar Erken Bizans döneminden başlayarak kronolojik bir sıra içerisinde yapılar incelenir. Başkent dışında Anadolu'da ve dışında, bölgelere göre Bizans yapıtlarının üslupsal tarihsel estetik değerlerdirmeleri, tarihlendirme denemeleri yapılır. Daha sonra 10. yüzyıldan yıkılışına kadar geçen dönemde Bizans tanıtılır. Geç dönem Bizans mimarisinin dînî, askerî ve sivil yapılarının özellikleri verilir. Mimariye bağlı süsleme, el sanatı ve heykeltraşlık ürünlerinin imparatorluğun yıkılışına kadar geçirdiği süreçlerin kronolojik bir sıra içerisinde öğretilir.  

Çağdaş Sanat ve Batı Sanatı Anabilim Dalı
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat anabilim dalı Avrupa’da, günümüze ulaşan en erken sanat eserlerinin bulunmasına bağlı olarak Avrupa Sanatı ve Çağdaş Sanat uygulamalarını inceler ve eğitim-öğretim uygulamalarını gerçekleştirir. Osmanlı Devleti’nin son döneminden günümüze Türkiye Sanatı ve Ortaçağ’dan itibaren Batı Medeniyeti sanat ürünleri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Cumhuriyet sonrası Çağdaş Türk Sanatı anabilim dalı içinde ele alınır ve yürütülür.    

Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Genel Sanat Tarihi Anabilim dalı, genel sanat tarihi bilgisine sahip, bilimsel çerçevede ve sanat tarihi biliminin amaç ve hedefleri doğrultusunda düşünen, tarihi ve kültürel unsurlara merakla ve eleştirel gözle bakabilen sanat tarihçileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin sanat tarihi ve kültürel olaylara karşı yorumlama kabiliyetini, eğitim-öğretim sürecinde kazandıkları bilgiyi güncel yaşamda kullanabilmelerini sağlamak, sanat tarihi disiplininin bilimsel açıdan değerini arttırmak, aktif bir akademik ortam yaratmak eğitim boyunca amaçlanan diğer hususlardır.

AKADEMİK KADRO

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ
evindaryesilbas@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Necla KAPLAN
neclakaplan@artuklu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BATUHAN
tugbabatuhan@artuklu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Zekai ERDAL
zekaierdal@artuklu.edu.tr

Dr. Derya AYDIN
deryaaydin@artuklu.edu.tr

Arş. Gör. Okan ŞAHİN
okansahin@artuklu.edu.tr

Arş. Gör. Şerif TÜMER
seriftumer@artuklu.edu.tr
 

İletişim
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
ADRES: Mardin Artuklu Üniversitesi, Kampüs Yerleşkesi / Diyarbakır Yolu 5. Km
Artuklu / Mardin
TELEFON: +90 482 213 4002 Dahili: 7003
E-POSTA: evindaryesilbas@artuklu.edu.tr
WEB ADRESİ: http://www.artuklu.edu.tr/sanat-tarihi
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar