M. Zeki Sönmez: Prof. Dr. M. Zeki Sönmez

M. Zeki Sönmez: Prof. Dr. M. Zeki Sönmez kimdir?

Prof. Dr. M. Zeki Sönmez

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 

İletişim Bilgileri
e-Posta: 
zeki.sonmez@msgsu.edu.tr
e-Posta:
Telefon:
+90 212 236 6936-5138
Kişisel Web: 

Kurumsal Web:
https://www.msgsu.edu.tr/faculties/fen-edebiyat-fakultesi/sanat-tarihi-bolumu
Adres: Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
Telefon: +90 212 246 0011-5131
Fax: +90 212 261 1121

Öğrenim Bilgileri 

Doktora / Sanatta Yeterlilik:
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı:
Başlangıcından 16.yüzyıla Kadar Anadolu Türk İslam Mimarisinde Sanatçılar

Lisans: 1971
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü.

Uzmanlık Konuları
Mimarlık Tarihi, Geleneksel Türk El sanatları (Halı, kilim, kumaş, çini

Mesleki ve akademik faaliyetleri (Bilimsel yayin, Sergi, Ödül, Uygulama vb.)

Bazı Kitapları 

Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul 1988.
İslam Mimarisi Kaynakçası, Istanbul 1989.
Anadolu Türk İslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara 1989.
Türk-İtalyan Siyaset ve Sanat İlişkileri, İstanbul 2007.
A.Refik, Türk Mimarları, İstanbul 1977. (Yay. Haz. Z. Sönmez)
G.Scheider, Türk Mimarisinden Çizimler, İstanbul 2000. (Yay. Haz. Z. Sönmez)
Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul 1988, (Yay. Haz. Z. Sönmez).

Bazı Makaleleri

“Environment and Turkish Figurative Art”, Economic Dialogue, Special Issue, January 1984, 166-169.

“Mimar Sinan ve Hassa Mimarlar Ocağı”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı (Yay. Haz. Z. Sönmez), İstanbul 1988, 251-259.

“Türk Çiniciliğinde Tekfur Sarayı İmalatı Çiniler / The Manufacture of Tiles at the Palace of Hebdomen and Turkish Tile Making”, Antika, S. 27, Haziran 1987, 29-35.

“18.Yüzyılda Türk Kumaş Sanatında Gelişmeler ve Selimiye Kumaşları”, 9.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi/9th International Congress of Turkish Art-Bildiriler/Proceedings, Ankara, 1995, 235-242.

“İshak Paşa Sarayı Üstüne Yeni Görüşler-Yorumlar”, Türk Kültürü Araştırmaları / Prof.Dr. OktayAslanapa’ya Armağan, İstanbul 1995, 397-417.

“ltalian Artists and Their lnfluences in Turkish Art”, l0th international Congress of Turkish Art - Summaries, September 17-23, 1995, Geneva, s.no. yok.

“Türk Sanatında Italyan Ressamlar ve Etkileri”, Aslanapa Armağanı (Ed. Z. Sönmez, S.Mülayim¬, A.Altun), İstanbul 1996, 239-259.

“Tarihi Belgelerin Işığında Edirne Selimiye Camisi”, Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri (Ankara 24-27 Ekim 1988) , Ankara 1996, s.73-79 (Y.Doç.Dr. N. Sönmez ile).

“The Main Lines of Turkish Military Architecture”, Military Architecture in the Geo¬-Cultural Region (Central and South Asia), January,1997, 97-128.

“Türk Çiniciliğinde Tekfur Sarayı İmalatı Çiniler/Tekfur Saray Ware Tiles”, Osmanlı’da Çini Seramik Öyküsü / The Story of Ottoman Tiles and Ceramics (Ed: A. Altun), İstanbul 1997, 215-221.

“19. Yüzyıl Sonlarında Türk Halılarının Avrupa’ya İhracı Konusundaki Gelişmelere Kısa Bir Bakış”, Türk Soylu Halkların Halı Kilim ve Cicim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Ankara, 1998, 289-299.

Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Hassa Mimarlar Ocağı’nın Yeri, Örgütlenme Biçimi ve Faaliyetleri”, Osmanlı–Kültür ve Sanat, Cilt: 10, Ankara 1999, 184-189.

“Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Fikir Temelleri”, Cumhuriyetin Yetmişbeş Yılında Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2000, 63-74.

“Osmanlı Mimarisiyle İlgili Araştırmaların Dünü ve Bugünü”, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde

Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi Bildirileri / International Congress on Ottoman Empire with All Aspects in 700 th Anniversary of its Establishment Konya 2000, 875-891.

“Balkanlar ve Karadeniz Çevresindeki Osmanlı Kale Mimarisi Hakkında Bazı Görüşler”, Balkanlar’da Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri Ankara 2001, s.649-666.

“Osmanlı Kumaş Sanatı İçinde Kuzey Suriye Dokumacılığının Yeri”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri

Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri / Papers Submitted to International Symposium Ottoman Heritage in the Middle East, Ankara 2001, 471-476.

“Eyüp’te Cezeri Kasım Paşa Camii ve Çinileri”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı-Makaleler, İstanbul 2005, 408-417.

“Osmanlı Mimarlığında Sanatçı Profilleri: Mütefekkir, Siyasetçi ve Mimar-Mühendis Hacı İvaz Paşa”, 60. Yaşına Sinan Genim’e Armağanı-Makaleler, İstanbul 2005, 577-590.

“Yapı Faaliyetlerinin Organizasyonu: İşveren, Mimar ve Sanatçılar”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat), Ankara 2006, 27-135. 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar