Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Misyon

Evrensel boyutta bilgi üreten, bilimsel ve kültürel birikime sahip , estetik düzeyi yüksek bir toplumun gelişmesine katkıda bulunacak sanat tarihçileri yetiştirmek.
 Kültür ve sanatın önemini kavrayacak bireyler yetiştirmek.
Sanat Tarihçiliği mesleğini sevdirmek ve toplumun mesleğe ilgisini, saygısını sağlamak.
Bilimsel alanda geleneksel kültüre ve değerlere saygılı, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve benimseyen bilimsel ve kültürel verilere sahip sanat tarihçileri yetiştirmek.

Vizyon

Ülkede alanındaki en iyi sanat tarihçilerinin bir araya geldiği, çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojilerinden yararlanan, araştırmaya, interdisipliner bir eğitime ağırlık veren uluslararası düzeyde bir bölüm oluşturmak hedeflenmiştir.
Eğitim, öğretim,araştırma ve etkinlikleriyle bilime ve sanata katkıda bulunmak.
Sanat tarihi alanında disiplinlerarası çalışma becerisi olan , araştırma yapan, bilimsel düşünebilen, yenilikleri izleyen, kendisini sürekli geliştiren meslek insanı yetiştirmek.
 

Tarihçe

1983 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi adıyla kurulmuş olan bölüm, 1998 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi’nin ayrılmasıyla Sanat Tarihi olarak eğitim vermektedir. Batı ve Çağdaş Sanatlar ile Türk ve İslam Sanatı olmak üzere iki anabilim dalı tarafından yürütülen programlarda Türk, İslam, Osmanlı sanatlarıyla Batı sanatı ve çağdaş sanatlar konularını içeren dersler eşit ağırlıklıdır.

Her iki ana bilim dalının konuları arasında, ders yıllarına göre tarihsel paralellik kurulmasına özen gösterilmiştir. Eğitim süresi içinde zorunlu olarak alınması gereken derslerin yanı sıra, birinci sınıftan itibaren çok sayıda seçmeli ders bulunmaktadır. Bu seçmeli dersler, sanat tarihini çeşitli açılardan destekleyen disiplinlerin konularını içermektedir.

Sanat Tarihi Bölümü’nün dört yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, sanat tarihçisi unvanını alırlar. Bu unvanlarıyla müzelerde uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca Kültür ve Turizm bakanlıklarına bağlı kurumlarda, bankalarda ve özel sektörde, sanat galerilerinde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler. Eğitimleri süresince ya da daha sonra öğretmenlik formasyonu dersleri derslerini alan öğrenciler ortaokul ve liselere öğretmen olarak atanabilirler.

Sanat Tarihi Bölümü’nü belli bir not ortalamasıyla bitiren öğrenciler, MSGSÜ ve diğer bazı üniversitelere bağlı Sosyal Bilimler Enstitüleri’nde yüksek lisans ve ardından doktora yapabilirler. Bu programlara kayıt hakkı kazanabilmek için, açılan dil ve bilim sınavlarında başarılı olmak gereklidir.

Öğretim Elemanları

Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Prof. Nurcan YAZICI METİN (A.B.D. Başkanı)
Doç. Dr. Nuri SEÇGİN
Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Şükrü SÖNMEZER
Dr. Öğr. Üyesi Ali Nihat KUNDAK
Dr. Öğr. Üyesi Jale Özlem OKTAY ÇEREZCİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Öğr. Gör. Dr. Gülçin EROL CANCA
Arş. Gör. Nazhan AYTAÇ
Arş. Gör. Fırat KARA

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı

Prof. Burcu PELVANOĞLU (A.B.D. Başkanı)
Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Şirin Funda BERKSOY
Prof. Dr. Ayşe Nilüfer ÖNDİN
Doç. Dr. Nermin SAYBAŞILI
Doç. Dr. Abdullah Sinan GÜLER
Doç. Dr. Günder VARİNLİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Zeki COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman ERDEN
Arş. Gör. Ali KAYAALP
Arş. Gör. Tülin Teni KİREMİTÇİYAN

Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Zeynep İNANKUR
Prof. Dr. M. Zeki SÖNMEZ
Prof. Dr. Banu MAHİR
Doç. Dr. Murat ŞEÇKİN
Dr. Öğr. Üyesi Filiz BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi Tülin Ural
Dr. Öğr. Gör. Kemal ŞAHİN
Öğr. Gör. Ali Reşat BİLGE
Öğr. Gör. Seda BÜTÜN
Öğr. Gör. Emine Bahar Gürbüz
Emekli Öğr. Gör. Nuran EVRENESOĞLU
Öğr. Gör. Hayri Fehmi YILMAZ
Öğr. Gör. Fuat ERMAN

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı                    : Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
Bölüm Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Ü. J. Özlem OKTAY ÇEREZCİ
                                                 Doç.Dr. Üyesi Selçuk SEÇKİN

Telefon: +90 212 246 0011-5131
Faks: +90 212 261 1121
Adres: Cumhuriyet mah. Silahşor cad. No: 89 Bomonti ŞİŞLİ / İSTANBUL

Web Adresi: https://www.msgsu.edu.tr/faculties/fen-edebiyat-fakultesi/sanat-tarihi-bolumu
 


Benzer Haberler & Reklamlar