Düzgün Tarkan

Düzgün Tarkan

Düzgün Tarkan

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

İletişim Bilgileri
e-Posta: 
dtarkan@mehmetakif.edu.tr
e-Posta:
Telefon: +90 
248 213 3097
Kişisel Web: 
https://abs.mehmetakif.edu.tr/dtarkan/PersonelDetay
Kurumsal Web: https://fef.mehmetakif.edu.tr/akademik/131/arkeoloji-boeluemue
Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 3000
Fax: +90 248 213 30 99


Öğrenim Bilgileri

Doktora: 2014
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Doktora Tezi: Kibyra Antik Kenti Odeion Yapısı

Yüksek Lisans-Tezli: 2008-2011
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİEDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans Tezi: Kibyra kabartmalı sunakları: Tip, biçem ve atölye

Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Arkeoloji, Hellenistik Dönem, Kentsel Arkeoloji, Yerleşim Arkeolojisi

Akademik Bilgiler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2010
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar