Dorlar

Dorlar kimdir?

Dorlar: Geleneksel olarak Peloponnesos'un fatihi sayılan eski Yunan halkı.

Dil bakımından öteki halklardan belirgin biçimde ayrılan Dorların, Orta Yunanistan'da küçük bir bölge olan Doris'ten geldiği sanılır.

Yunan lehçelerinin tarihteki coğrafi dağılımından anlaşıldığına göre, Hylleis, Pamphyloi ve Dymanes adlı üç büyük Dor kabilesi, Akhaların işgali altındaki Güney Ege yöresine Tunç Çağı'nın sonlarında geldi. Bu kabileler Anadolu'nun Güneybatısına, Ege'nin Güneyindeki alanlara, on iki adaya, Korinth Kıstağı bölgesine, Peloponnesos'un doğusuna ve güney kesimlerine yerleştiler.

Eski Yunan efsanesine göre bu istila, Herakles'in soyundan gelen Mykenia kralı, Eurystheus'un el koyduğu haklarını geri alma çabalannın başarıya ulaşmasıydı.

İlgili Haberler


Benzer Haberler