Peloponnesos

Peloponnesos neresidir?

Peloponnesos: Mora Yarımadası.

Yunanistan’ın güneyini oluşturan yarımada.

Adı, bir efsane kahramanı olan Pelop’un adası anlamına gelen Pelopos Nisos’tan gelir.

Miken uygarlığı MÖ 2000’lerde yarımadadaki Mykenai, Tiryns ve Pylos gibi merkezlerde gelişti.

Peloponnesos’daki Sparta kenti MÖ 5. yüzyıldan MÖ 2. yüzyıla değin Yunanistan’da Atina ile birlikte en önemli iki kentten biriydi.

Strabon Peloponnesos’a “Yunanistan’ın akropolisi” der.


Benzer Haberler & Reklamlar