Bukefalos: Boukephalos

Boukephalos nedir? Bukefalos nedir?

Boukephalos (Bukefalos); Grekçe Öküz başı anlamına gelir, Büyük İskender'in efsanevi atının adı ve atın Kuzey Hindistan'da gömüldüğü yer olmasından dolayı bu şekilde adlandırılan Pakistan'ın Pencap eyaletinin kuzeyinde Jhelum Nehri'nin sağ kıyısındaki antik şehirdir. Bu antik şehrin klıntıları üzerinde günümüzde Jhelum şehri yer almaktadır.

Mitolojik anlatılarda Pegasus kadar önem arz eden Boukephalos'a binenin dünyaya hükmedeceğinn bir  Delfi kâhinin kehaneti olduğuna inanılmaktadır.

Tarihi kayıtlara göre M.Ö. 355 ile M.Ö 326 yılları arasında yaşadığı belirtilen Bukefalos (Boukephalos) uzun yeleli, siyah ve hayli iri başlı bir hayvan olarak tarif edilmiştir.

Plutarkhos'un eserine göre Bukefalos,  cins atların yetiştiği Thessalia bölgesinden bir at satıcısı tarafından  İskender’in babası II. Philippos’a satılmak istenmiştir. Ancak çok huysuz olduğu için ata binmeyi kimse başaramaz. 12 ya da 13 yaşında olan İskender, ata binmeyi ve sırtında durmayı başarır.

Bu olaydan sonra Bukefalos, Makedonyalı İskender'in atı olur ve savaştığı yerlerde yanından ayrılmaz.

Diodoros’un eserine göre, İskender Pers topraklarında ilerlerken, Mardi adlı kabilenin üyeleri Bukefalos’u çalmayı başarır. İskender, Bukefalos’u geri almak için Mardilere saldırır ve atı geri gelmezse tüm kenti yıkıp, herkesi öldüreeğini belirtir. Hırsızlar, bu tehdit üzerine efsanevi atı İskender’e iade ederler. Rivayetlere göre İskender , hırsızları cezalandırmak yerine ödüllendirir ama Mardilerin önde gelen bazı isimlerini de yanında götürür.

M.Ö 326 yılında Hindistan’da, İskender ile Kral Poros arasındaki Hydaspes Çarpışmasında (Hydaspes Muharebesi) Bukefalos ağır yaralanır. Bazı rivayetlere göre savaş alanında, bazı rivayetllere göre ise savaştan sonra ölür.

Plutarkhos'un tarihi anlatımına göre ise Bukefalos, yaşlılıktan ve yaşlılık kaynaklı hastalıktan öldüğünü belirtenler de vardır.

Ayrıca Bakınız: Bukefalion

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar