Aslı Ünar

Aslı Ünar kimdir?

Aslı Ünar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD Araştırma Görevlisi

İletişim Bilgileri
e-Posta: 
asliunar@mehmetakif.edu.tr
e-Posta:
Telefon:
+90 248 213 3628
Kişisel Web: 
https://abs.mehmetakif.edu.tr/asliunar/PersonelDetay
Kurumsal Web: https://fef.mehmetakif.edu.tr/akademik/131/arkeoloji-boeluemue
Adres: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü İstiklal Yerleşkesi, 15030 BURDUR
Telefon: +90 248 213 3000
Fax: +90 248 213 30 99


Öğrenim Bilgileri

Doktora: 2014
EGE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ (DR)
Doktora Tezi: Orta Anadolu’da Tunç Çağları’nda Tahıl Depolama’nın Işığında Ekonomik ve Sosyal Örgütlenme

Yüksek Lisans-Tezli: 2011-2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yüksek LisansTezi: Resuloğlu Mezarlığı Eski Tunç Çağı Seramiği

Lisans-Anadal: 2004-2008
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Arkeoloji, Erken Tunç Çağ, Seramik

Akademik Bilgiler

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2015
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2015
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2011-2014
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: 2010
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar