Andriake Granarium: Horrea Hadriani

Andriake Granarium nedir? Andriake Horreumu nedir? Horrea Hadriani nedir?

Andriake Granarium (Andriake Horreumu - Horrea Hadriani); Antalya'nın Demre İlçesinde Myra antik kentinin Andriake mahallesinde M.S. 129­-130 yılında inşa edildiği tepit edilen ve Akdeniz sahillerinde sadece iki benzeri bulunabilen Roma imparatorluğu silosudur. Arkeolojik araştırmalarda tespit edilebildiğine göre Murex Harcı’nın ilk kez kullanıldığı bina olması özelliğiyle de ünlüdür.

Myra Antik Kenti, Myros [Demre] Çayı’nın getirdiği alüvyonların oluşturduğu ovada inşa edilmiş Andriake Horreumu, Anadolu’nun ve hatta Roma dünyasının en iyi koruna gelmiş tahıl deposudur

2307 metrekareyi bulan alanı,çatısına kadar ayakta kalmış bütünlüğü ile önemli bir antik yapıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları ile Likya Birliği'nin önemli kentlerinden Myra Antik Kenti'nin limanı Andriake'deki Roma granarium (Tahıl ambarı) çatı örtüsü kapatılarak, projenin tamamlanmasının ardından 2015 yılı Haziran ayında ziyarete açılmıştır.

Andriake Horreumu uzun süreli bir çalışma sonucunda, müzeye dönüştürülmüştür. 2016 yılında açılışı yapılan müze, Antalya Likya Uygarlıklar Müzesi adıyla hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Alp Yücel Kaya, tarihi yapı hakkında şu bilgileri vermektedir:

Daha önce Ptolemaioslar egemenliği altında bulunan kent, M.Ö. 197 yılında  Seleukos Hanedanı Kralı III. Antiokhos tarafından fethedilince görünür tarih sahnesine çıkmıştır.

Antik Kentgten günümüze kadar korunabilmiş arkeolojik kalıntılar arasında en önemlisi ve en iyi korunmuş olanı İmparator Hadrianus’a adanmış horreum’dur (tahıl deposu).

M.S. 129-130 yılında Hadrianus Dönemi’nde yapılmış, sekiz bölümden oluşan yapı 64,24x38,65 metre ölçülerindeki yapı 2.307 m2’lik alandadır. iç alanın toplamı 2.081 m2’dir.

Sekiz bölümden, ikisinin boyutları farklıdır. Altı bölümün uzunluları, 32 metreyken, iki bölümün uzunluğuysa 27 metre olarak ölçülmüştür.

Duvar yükseklikleri 6 metre 40 santimetredir. Tahıl deposunun her bölümünün ayrı kapısı bulunduğu gibi her bölümü de birbirine bağlayan iç kapılar bulunmaktadır. Binanın doğu ve batı başında yer alan, kemerli girişlere sahip ‘bekçi birimleri’nden doğudakinin ölçüsü 3.73x3.59 metre; batıdakiyse 3.72x3.53 metredir. Bu birimler için olasılıkla mal giriş, çıkış işlemelerini yapan [librarius horreorum ve koruyan memurların ofisleri olduğu düşüncesi hâkimdir. Yapıyı bilinen tüm tahıl depolarından ayıracak önemli özelliğiyse, yapı malzemesi olarak arkeolojide ilk kez burada, murex harcı’nın kullanılmasıdır.

Yapının ön cephesinde 5 numaralı bölümün kapı lentosunun merkezinde, İmparator Hadrianus ve eşi Sabina’nın portreleri bulunmaktadır. Dördüncü kapının sol tarafındaysa, M.S. 388-392 yıllarında, Flavius Eutolmius Tatianus’un valiliği sırasında, Myra ve Arneai kentlerindeki ölçümlerin nasıl yapılacağına ilişkin bir talimatname bulunmaktadır. 7. bölüm cephesindeyse bir blok üzerinde depo sorumlusu [librarius horreorum], “Herakleon gördüğü rüya üzerine bunu adadı” yazmaktadır. Herakleon’un, Isis’e adadığı kabartmada Isis-Serapis ve Pluton ile griphon kabartmaları vardır

Andriake Horreası’nın çatısı da sıradışıdır. Binanın iki yanından yükselen alınlık birleşmeksizin, dik duvarlarla son bulur. Alınlıkta oluşan düzlükse binayı uzunlamasına, boydan geçen kırma  çatıyla kapanmaktadır.

Andriake Horreum’unun zemini, genellikle ana kayaya kadar tahrip olmuştur. Görülebi- len en sağlam zemin ilk odadadır. Ana kaya kabaca tıraşlanmış, üzerine dolgu yapılmış, kireç harcıyla döşeme tabanı oluşturulmuş ve tuğla levhalarla kaplanmıştır.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar