Akroterion

Akroterion nedir

Akroter = Akroterion

Akroterion nedir?

Akroterion; Antik mimaride yapılarda, özellikle de tapınak görünümlü yapılar ile lahit kapaklarında görülen, çatının köşe ve tepe noktalarına konan pişmiş toprak veya mermerden yapılmış insan, hayvan veya bitki motifli süsleme.

Cephe estetiğini zenginleştirmek ve alınlıktaki sert geometrik havayı yumuşatmak amacıyla kullanılmıştır.

Akroterion, alınlık yüksekliğinin yarısına eşit ölçüde yapılırdı. Köşe akroterionları ön ve yan olmak üzere iki cepheli olarak işlenmişlerdir.

Klasik ve Hellenistik dönemlerde bitki motifinin yanında tanrı, tanrıça ya da mitolojik kahramanların da yer aldıkları görülmektedir.
 


Diğer Haberler