17 Ekim Uluslararası Arkeoloji Günü

17 Ekim Uluslararası Arkeoloji Günü

17 Ekim Uluslararası Arkeoloji Günü ülkemize ve dünyaya kutlu olsun...

Arkeoloji, insanoğlunun dünyanın her tarafındaki yerleşimlerini araştırarak gelişiminin maddi kanıtlarını ortaya çıkaran ve uygarlık tarihinin izlerini elle tutulur, gözle görülür duruma getiren bir bilim dalıdır.

Arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkan bilgi, düşünce sistemleri ve kimlikleri üzerinde belirleyici olduğundan, giderek önem kazanmaktadır.

Arkeolojik kalıntılar, yaşadığımız coğrafyaya, insanın dünyaya yayılmaya başladığı dönemden günümüze kadar yoğun bir biçimde yerleşildiğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan ülkemiz arkeolojisi yakın çevremizdeki, dünya tarihine yön vermiş belli başlı uygarlıkların gelişim süreçlerinin aydınlatılması ve kazı bulgularının değerlendirilmesinde yadsınamaz bir önem taşımaktadır.

Son yıllarda Türkiye arkeoloji alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiş, kazı ve araştırmaların sayısı kadar nitelikleri de artmıştır. Bunun yanı sıra özellikle son 20-25 yıldır yeni yetişen arkeologlarımızın da her yönden başarılı projeler yürüttüğü takdirle izlenmektedir. Tüm meslekdaşlarımızın "Arkeoloji Günü" nü kutluyor başarılarının devamını diliyoruz.

 

Arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar