Zehra Özbulut: Dr. Zehra Özbulut

Zehra Özbulut: Dr. Zehra Özbulut kimdir?

Dr. Zehra Özbulut

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleo Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri
e-Posta: 
zehraozbulut@yyu.edu.tr
e-Posta: zehrasatar@gmail.com
Telefon: +90 432 4445065 Dahili : 23244 ve +90 444 5065232 Dahili : 44 
Kişisel Web: http://avesis.yyu.edu.tr/zehraozbulut/
Kurumsal Web: https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/90
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanlığı Kampüs/ Van
Telefon: +90 4322 251051
Fax: +90 432 225

ÖĞRENİM  BİLGİLERİ

Doktora: 2004-2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı/Paleoantropoloji Bilim Dalı
Doktora Tezi: "Şarhöyük sığırlarının zooarkeolojik analizi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Mayıs, 2012.

Yüksek Lisans: 2000-2004
ANKARA ÜNİVERSİTESİ,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı/Paleoantropoloji Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi: "Eşkişehir ili Şarhöyük kazasından ele geçen hayvan kemiklerinin zooarkeolojik açıdan incelenmesi", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji Mayıs, 2004.

Lisans: 1996-2000
ANKARA ÜNİVERSİTESİ,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fiziki ve Paleoantropoloji Bölümü/Paleoantropoloji Anabilim Dalı

ARAŞTIRMA ALANLARI
Paleoantropoloji
Zooarkeoloji

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji

WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Anthropology

AKADEMİK ÜNVANLAR

Dr. Öğr. Üyesi: 2018 - Devam Ediyor
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr.: 2013 - 2018
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi

Araştırma Görevlisi Dr.: 2012 - 2013
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi

Araştırma Görevlisi: 2003 - 2012
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma Görevlisi: 2002 - 2003
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi

VERDİĞİ DERSLER
Paleoantropolojide Kazı Teknikleri, Lisans, 2018-2019
Anadolu Paleoantropolojisi, Lisans, 2018-2019
Anadolu Eski İnsan Toplumlarında Paleopatoloji Çalışmaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
Zooarkeolojinin Metodolojisi , Yüksek Lisans, 2018-2019
Hominid Filojenisi, Lisans, 2018-2019
Paleoantropolojide Kazı Teknikleri, Lisans, 2016-2017
Anadolu Eski İnsan Toplumlarında Paleopatoloji Çalışmaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
Mezuniyet Çalışması II, Lisans, 2016-2017
Hominid Filojenisi, Lisans, 2016-2017
Paleopatoloji, Lisans, 2015-2016
Arkeozooloji, Lisans, 2015-2016
Hominid Filojenisi, Lisans, 2015-2016
Zooarkeolojinin Metodolojisi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Antropoloji Okumaları I, Lisans, 2014-2015
Kazı ve Laboratuvar Teknikleri, Lisans, 2013-2014
Anadolu Zoocoğrafyası, Lisans, 2013-2014 


Benzer Haberler & Reklamlar