Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü

İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar üretilmiş olan sanat eserlerini, kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarıyla inceleyen uzmanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bilimdir. Bu bağlamda, Sanat Tarihçisi olacak bir kişiden, sanata ve sosyal bilimlere ilgili olmaları, ayrıca bu alanlara yatkın olmaları beklenir. Bir Sanat Tarihçisinin aldığı eğitimle birlikte estetik duygusu gelişen, sanata yönelen, ayrıntıların farkına varabilen, eleştirel yorum gücüne sahip bireyler haline gelmesi doğal bir sonuçtur. Objektif bir bakış açısıyla hem teknik hem de estetik anlamında değerlendirme yapabilmeleri aldığı eğitimin getirdiği bir beceridir. Sanat Tarihi eğitimi gören bir kişinin uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilmesi, analitik düşünme gücü yüksek kişiler olmasını sağlamaktadır.

Genel Bilgi

Bölümümüz 1994 yılında, Prof. Dr. Zeren Tanındı başkanlığında kurulmuştur. Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde 1999 yılında Lisans, 2016 yılı itibariyle Yüksek Lisans Öğretimi verilmeye başlamıştır.

İlk çağlardan başlayarak sanat yapıtlarının üslup özellikleri, yapıldıkları dönemlerin tarihi, ekonomik ve politik koşulları göz önüne alınarak görsel malzemeler eşliğinde tanıtılır ve öğrencinin sanat eserine eleştirel bir tavırla yaklaşması ve onu yorumlaması kavratılır ve bu bağlamda sanat felsefesi, sanat eserlerinde felsefe problemleri konusunda bilgi almaları sağlanır. Sanat tarihi araştırmalarında yöntemin ve terminolojinin ne olduğu açıklanır. Sanat ürünlerinin korunması, müzeciliğin, tarihi çevrenin ve bu çevrede rehberliğin ne olduğu, edindiği bilgileri turizm alanında nasıl kullanacağı öğretilir. Osmanlıca metinlerin okunmasında beceri kazanır. Sinema ve televizyon, fotoğrafçılık, çizim teknikleri ve rölöve konusunda bilgilendirilir. Doğru ve etkili konuşma kurallarını öğrenir, yaratıcı drama çalışmaları yapar. Bilgilerin pekişmesi için teknik geziler düzenlenir, alan çalışmaları yapılır.

Bölümü bitirenler, kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, kısa adı KUDEB olan belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda, turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler. 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Hakan MERT

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı
Doç. Dr. Elvan TOPALLI
Öğr. Gör. Sevgi ÖTÜNÇ

Bizans Sanatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşın ÖZÜGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Filiz İNANAN (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğr. Gör. Belgin AKSOY
Arş. Gör. Erkan KAYA

 Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Doğan YAVAŞ
Öğr. Gör. Asuman TÜRKMEN

Bölüm dışı
Dr. Naci ZEYREK (Güzel Sanatlar)

 

İletişim

Uludağ Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü TR-16059 - Görükle - BURSA

Telefon: +90 (224) 294 18 80

Faks: +90 (224) 294 18 99

e-Posta: sanattarihi@uludag.edu.tr

Web: https://uludag.edu.tr/sanattarihi

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar