Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Uludağ Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Bölümümüzde, iki yarıyıl Almanca hazırlık sınıfı olmak üzere 10 yarı yıl boyunca yoğun olarak teorik eğitim yapılmakta ve öğrencinin başlangıçtan ortaçağ sonuna kadar insanlık kültür tarihini temel anlamda öğrenmesi sağlanmaktadır. Programın dikkat çeken farklı yönü arkeoloji eğitiminde teorik eğitimin yanında arazi eğitimine de ağırlık verilerek öğrenciye uzaktan algılama yöntemleri, iyi derecede mimari ve küçük eser çizimi, nivo, teodolit, tatal-station gibi aletlerin kullanımı, arazide anılan verilerin bilgisayara girebilmesi için ileri derecede bilgisayar ve autocad, Freehand, Photoshop gibi yazılım programlarını öğreterek teknik donanımı yüksek öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiş olmasıdır.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar 

- 143 kredilik ders almak,
- Derslerden başarılı olmak,
- Bitirme tezi hazırlamak,
- En az beş hafta olmak üzere arkeolojik kazı veya yüzey araştırmasında bulunmak veya arkeoloji müzeleri ya da bölge kurulları gibi kurumlardan birisinde çalışmak suretiyle stajını başarı ile tamamlamak.

Programdan mezun olabilmek için staj yerleri 

Staj öncelikle halihazırda bölümümüz tarafından yürütülmekte olan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında gerçekleştirilebilecektir. Ancak mevcut kazı ve araştırmalarımızda kontenjan fazlası olma durumunda diğer arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları, özel ve kamu müzeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlükleri vb. kurumlarda da staj yapılabilecektir. Programdan mezun olacakların istihdam edilecekleri yerler Üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı (Müzeler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüklerinde uzman olarak ), özel müzeler, yerel yönetim birimleri, seyahat acenteleri vb.

Misyon

Anadolu, medeniyetin kaynağı ve uygarlığın temellerinin atıldığı yegane yer olarak elbette denizcilik alanındaki gelişmelere de birebir şahit olmuştur. Binlerce yıl içinde medeniyetlerin ve kültürlerin en etkili ulaşım aracı olarak kullandıkları deniz yolculukları farklı kültürlerin ve uygarlıkların birbirleriyle tanışmasını sağlamış ve bu sayede ticari alışverişten daha önemli olarak kültürel alışveriş başlamış ve medeniyet de bu sayede hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin bütün izleri ülkemiz coğrafyasında bulunan limanlarda, sualtı alanlarında keşfedilmeyi beklemektedir.
Dünya tarihine ışık tutacak bu bilimsel veriler, artan nüfus ve sanayi tipi denizciliğe bağlı tahribata karşı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, sahip olduğumuz bu hazineyi kaydetme ve kurtarma doğal olarak gelecek nesillere aktarma görevi artık bir gereklilik halini almıştır. Bölümümüz bu amaç ile her çeşit sualtı çalışmasını yapabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirip bilim dünyasına bu öğrencileri genç birer bilim adamı olarak kazandırma ve bu bilim adamlarının da ileride yapacakları çalışmalarla sualtı kültür hazinemize ışık tutmasını kendine misyon edinmiştir.

Ana Bilim Dalları

Prehistorya Anabilim Dalı
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı
Ortaçağ Arkeolojisi AnabilimDalı

Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı

Bölümümüz sualtı arkeolojisi üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler vererek, bilimsel çalışmaları ilk defa Türkiye’de hayata geçmiş olan sualtı arkeolojisini daha ileri seviyelere taşıyarak ülkemiz sualtı kültür mirasını kayıt altına almak ve bu çalışmaları yapabilecek nitelikli bilim adamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz sualtı kültür mirasını ve insanlık tarihini teorik derslerle öğrenmenin yanında arkeolojik araştırmalar için gerekli ve aynı zamanda farklı alanlarda da kullanılabilecek; ileri derecede dalış eğitimi, teknik çizim, 3d modelleme, photoshop, autocad gibi uygulamalı eğitimleri de alarak her yönden iyi eğitim almış öğrenciler olarak eğitim görmektedirler.
Bölümümüz mezunları, kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler ile özel veya turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

İnsanoğlu ilk çağlardan beri su ile ilişkisini geliştirmiştir. Kimi zaman sudaki canlıları besin kaynağı olarak kullanmış kimi zaman üzerine platformlar inşa ederek kendini yırtıcılardan korumuş kimi zaman ise enerji kaynağı olarak kullanmıştır. Bu tarihsel dönemde denizleri ve nehirleri ulaşım aracı olarak kullanmaya başlamasıyla insanın su ile ilişkisi bir üst boyuta taşınmış ve insanlık tarihine ilişkin detaylar; limanlarda, antik çağ batıklarında ve ticaret yollarında, görüp yorumlayabileceğimiz ve tarihin bilinmeyen yönlerine açıklık getirebileceğimiz önemli izler olarak yerini almıştır. Bu son derece değerli ipuçlarını inceleyen genç bilim dalına da sualtı arkeolojisi verilmiştir. Sualtı arkeolojisinin temelleri, ülkemizde atılmış ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. 

Araştırmalar

Beyşehir Gölü Selçuklu Limanı Araştırmaları (2004)    
Kyzikos Limanları Sualtı Araştırmaları
Güney Marmara Limanları Sualtı Araştırmaları
Myndos Limanı Sualtı Araştırmaları (Devam etmekte)
İznik Bazilikası Sualtı Araştırmaları (Devam etmekte)   

Kazı Çalışmaları

Myndos Kazısı
Derecik Bazilikası Kazısı
Priene Kazısı
İznik Bazilikası Su Altı Kazıları
Apollonia a.R. (Gölyazı) Nekropol Kazıları
 

Araştırma ve Projeler

İznik Bazilikası Sualtı Araştırmaları
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları
Doğu Marmara Sualtı Araştırmaları
Myndos ve Çevresi Yüzey Araştırması
Myndos Sualtı Kültür Envanteri
Kyzikos Sualtı Kültür Envanteri

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Mustafa Şahin (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. İ. Hakan Mert
Doç. Dr. Derya Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Alexander Vacek
Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz
Öğretim Görevlisi Elif Burcu Özkan
Araştırma Görevlisi A. Ali Altın
Araştırma Görevlisi Hazal Çıtakoğlu
Araştırma Görevlisi Nur Deniz Ünsal
Araştırma Görevlisi Serap Ala
Araştırma Görevlisi Gonca Gülsefa
Araştırma Görevlisi Buğra Kuru
Bölüm Sekreteri Canan Tiryaki Küskü


BÖLÜMÜMÜZE DİŞARIDAN DERS VERMEY GELEN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Recep Okçu (Emekli Öğretim Görevlisi)
Naci Zeyrek

BÖLÜMÜMÜZE EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Ramazan Özgan
Prof. Dr. Christopher Berns
Prof. Dr. Hüseyin Savaş Başkaya (U.Ü. Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Ahmet Cevizci (U.Ü. Felsefe Bölümü)
Prof. Dr. Gülten Güler
Prof. Dr. Aziz Novruzlu
Doç. Dr. Necmi Karul
Doç. Dr. Gürcan Polat
Doç. Dr. Arzu Öztürk
Doç. Dr. Emine Tok
Yrd. Doç. Dr. Güven Gümgüm
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bulba
Yrd. Doç. Dr. Anastasia Şenyıldız
Arş. Gör. Göknur Çetinkaya
Ali Sinan Özbey (Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürü)
Ayşe Berns
Can Ciner (Sualtı Arkeoloğu)
Didar Taşkan (Mimar)
İbrahim Yılmaz (Mimar)
Zeynep Özüsağlam Mutlu
Hüseyin Eryurt
Selen Ak

http://arkeoloji.uludag.edu.tr/

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar