Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Amacı: Öğrenciye, başta Anadolu olmak üzere geniş bir kültür çerçevesi içerisinde, Sanat Tarihi eğitimi sunarak, onları kültürlü, eğitim ve öğretim alanında bilgi aktarabilecek donanıma sahip ve kültür varlıklarını korumayı ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin sosyal yönleri, iletişim ve yaratıcılık yönlerinin geliştirilmesi ve takım ruhu kazanmış bireyler olmaları da programın önem verilen diğer bir amacıdır.

Vizyon: Öğrencilere sanat bilincinin kazandırılması, bilimsel düşünme kabiliyetinin aşılanması, kültürel mirası algılayabilme ve tanımlayabilme duyarlılığının geliştirilmesidir. Programın nihai vizyonu ise öğrencilerin programdan mezun olduktan sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmaları gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta araştırmacı olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Misyon: Başta Anadolu ve çevresi olmak üzere dünya mimari mirası ve sanat zenginliklerini tanıyan, çağın gerektirdiği teknolojik imkânları kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı Sanat Tarihçiler yetiştirmektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Geçmişten günümüze sanat eserlerinin tarihsel geçmişi, yorumlanması ve değerlendirilmesi öğrenilir. Programın çalışma alanları Genel Sanat Tarihi, Türk ve İslam Sanatları Tarihi, Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları Tarihi ile Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğretim imkânlarına bağlı olarak bölüm her yıl YÖK tarafından belirlenen sayıda lisans öğrencisi kabul etmektedir. Bölümde lisans eğitimi yapmak isteyenlerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış ve üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde 5.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle programımızda önceki öğrenmenin tanınması henüz başlatılmamıştır.

Mezuniyet Şartları: Sanat Tarihi eğitiminin suresi 4 yıldır. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için o programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 22. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması ile Sanat Tarihçi unvanını alırlar. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Dördüncü Bölüm, Madde 23.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin başarısı, yazılı ve sözlü sınavlar ile dönem süresince verilen ödevler, seminerler kapsamında değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler. Şartlı geçer (DC, DD) notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Selçuk Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Üçüncü Bölüm, Madde 9- 15.

İstihdam Olanakları: Bölüm mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurullarında, Vakıflar Genel Müdürlüğünde, Türkiye Elektrik Kurumu, karayolları, belediye vb. kamu kuruluşlarında, belediyeler ve İl Özel İdaresi bünyesindeki KUDEBlerde Bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, akademisyen olarak üniversitelerimizde, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde ve serbest olarak özel sektöre bağlı bir çok kurumda çalışma imkanı bulabilmekte, turizm alanında rehberlik yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sanat Tarihi ve Türk ve İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Bu programlara öğrenci kabulü ve mezuniyetler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 2, 8-9,18.  

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Osman KUNDURACI

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Dr. Şükrü DURSUN

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Murat KARADEMİR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Mustafa ÇETİNASLAN  

Akademik Kadro
PROF. DR.  OSMAN KUNDURACI
PROF. DR. ALİ BAŞ
PROF. DR. REMZİ DURAN
DOÇ. DR. MUSTAFA ÇETİNASLAN
Dr. Öğr. Üy. MURAT KARADEMİR
Dr. Öğr. Üy. ŞÜKRÜ DURSUN
ARŞ. GÖR. DR. AYBEN KAYIN
ARŞ. GÖR. YURDAGÜL ÖZDEMİR
ARŞ. GÖR. ÖZGE YÖRÜK
ARŞ. GÖR. ELİF YİĞİTER
ARŞ. GÖR. HAZAL ORGUN
ARŞ. GÖR. NURCAN BAHARGÜLÜ

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar