Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Amaç
Tarih öncesi ve tarihi devirlerde Anadolu ve çevre kültürlerini maddi kalıntılar ışığında Arkeoloji eğitimi sunmak.

Vizyon
Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, bilim adamları, müzeci, Koruma Kurulları uzmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanlarını yetiştiren bir kurumdur. Mezuniyet ile birlikte arkeolog unvanını alan Arkeoloji Bölümü öğrencileri her türlü kültür varlığının korunmasında, tasnif ve tespitinde görev alabilecek nitelikte uzmanlar olmak.

Misyon
Arkeoloji alanındaki bilimsel kazı ve araştırmaları, Bilimsel çalışmaları yakından takip eden ve kazandığı deneyim ve becerileri çalıştığı alana uyarlayabilen arkeologlar yetiştirmek. Türkiyenin kültürel zenginliklerini bilimsel metotlar çerçevesinde açığa çıkartıp, elde ettiği bulguları bilim insanları ile paylaşmak ve tanıtmaktır. Açığa çıkartılan kültür varlıklarının bilimsel metotlarla korunmasının sağlamak ve ekonomiye katmaktır. Yaptığı eğitim ve öğretim yanı sıra arkeolojik arazi çalışmaları vasıtasıyla donanımlı, çevresine bilgi ve becerilerini aktarabilen, özgür, özgün, çağdaş, kendilerini ifade edebilen, çalışan, araştıran, düşünen ve dürüst bireyler yetiştirmek.

Program Dili
Programın eğitim dili Türkçe

Program Tanımı
Programın çalışma alanları Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji ve Sualtı Arkeolojisidir.

Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM nin düzenlediği yükseköğretime geçiş sınavından yeterli puan alarak yerleştirme sonucunda yerleşmeye hak kazanmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümüne yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Şartları
Bölümün Tespit ettiği 8 yarıyıllık öğretim sonucunda, en az toplam 240 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümlerine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İstihdam Olanakları
Mezun öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kurumlarında Akademisyenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve ören yerlerinde arkeolog, Özel Müzelerde arkeolog, Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında uzman Arkeolog, KUDEP bünyesinde uzman arkeolog, Restorasyon ve Konservasyon laboratuarlarında ve özel firmalarda danışman arkeolog, Arkeolojik kazı ve araştırmalarda arkeolog olmak üzere çeşitli kamu ve özel iş kollarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş
Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü programlarda öğrenim görmek için başvurabilir.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ertekin M DOKSANALTI
Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Asuman BALDIRAN
Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Aytekin BÜYÜKÖZER
Mevlana Koordinatör: Arş.Gör.Dr. Nizam ABAY
AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER

 

Akademik Kadro

Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı

Prof. Dr. Asuman Baldıran

Doç. Dr. Mehmet Tekocak

Doç. Dr. Erdoğan Aslan

Doç. Dr. Aytekin Büyüközer

Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer 

Doç. Dr. Hakan Öniz

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sevmen

Dr. Öğretim Üyesi Suhal Sağlan

Dr. Öğretim Üyesi Zafer Korkmaz 

Dr. Öğretim Üyesi Dr. Nizam Abay

Dr. Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Gündüz

Araştırma Görevlisi Derviş Ozan Tozluca 

web: https://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/arkeoloji/bolum_hakkinda/tr

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar