Şapur

Şapur kimdir?

1. Şapur I: MS 272. MS 240-272 arasında hüküm sürmüş Sasani hükümda­rı.

Ardeşir I’in oğlu ve halefidir, onun kurduğu imparatorluğu güçlendirmiş ve büyütmüştür.

Roma İmparatorluğunun iç karışıklıklarından yararlanarak toprak kazanmaya çalıştı.

Gordianus III yönetimindeki bir Roma ordusunu yendikten (MS 242-244) sonra Armenia’yı ve Antiokheia kentini ele geçir­di.

Bir sonraki seferinde Roma imparatoru Valerianus’u esir aldı (MS 260).

Roma’ya bağlı kral Septimus Odaenathos ve halefi Zenobia’ya karşı bazı ye­nilgiler aldıysa da onun zamanında güçlü bir dönem yaşayan krallığı Hindis­tan’dan Akdeniz’e değin uzanan bir bölgeyi kapsıyordu. “İran’ın ve diğer ül­kelerin kralı” lakabını kullanan Şapur uyrukları arasında din birliğini sağla­mak istiyordu, bu yüzden Mani’ye ilgi gösterdi, onu sarayında ağırladı. Kü­çük oğlu Narses MS 293’te Sasani kralı oldu.
 

2. Şapur II: Büyük, MS 309-379. Sasani hükümdarı. Askerlik ve diplomaside başarılı bir kraldı. Roma İmparatorluğuna karşı başarıyla mücadele etmiş, devletine en parlak dönemlerini yaşatmıştır. Şapur’un günümüze ulaşmış pek çok tasviri vardır.

 


Benzer Haberler