Peregrinos

Peregrinos kimdir?

Peregrinos:  MS 100-165. Parion’lu kinik filozof.

Olimpiyat Oyunları ateşinde kendini yakmasıyla tanınır.

Varlıklı bir ailenin çocuğuydu.

Filistin’e yaptığı ziyaretten sonra Hıristiyanlığı kabul etti.

Evine döndükten sonra mallarını hemşehrilerine dağıtıp Mısır’a gitti.

Burada kinik filozof Agathobulos’dan ders aldı. Oradan Roma’ya geçti. İmparator Antoninus Pius’a kötü sözler sarf edince kovuldu. *

Olympia’da verdiği söylevlerde Yunanlıları isyana teşvik etti, Atina yöneticisi Herodes Attikus’a sataştı.

Gittikçe gözden düşünce MS 165 yılındaki olimpiyat oyunları sırasında kendini ateşe atarak intihar etti.

Lukianos onu çılgın bir şarlatan olarak nitelerken Aulus Gellius yürekli ve ağırbaşlı nitelemelerini kullanır.


Benzer Haberler