Panormos

Panormos neresidir?

Panormos: Palermo.

Sicilya adasının kuzeybatı sahilinde bulunan antik kent.

Thukydides’e göre MÖ 7. yüzyılın ortalarında kurulmuştur.

Adı Grekçe olmasına karşın Yunan kenti değildir.

MÖ 254’te Roma kontrolüne girene değin, Pyrrhos hakimiyetindeki kısa bir dönem hariç, bir Kartaca kenti olarak kalmıştır.

Nekropol buluntularından anlaşıldığına göre adanın doğusundaki Yunan kentleri ile, en azından ticari boyutta, iyi ilişki içindeydi.

Stratejik konumu nedeniyle pek çok kez Kartaca-Yunan mücadelelerine dahil olmuştur.

Kartacalılar kenti sürekli savunan konumda oldular, Pön Savaşları sırasında Roma’ya karşı, ondan bir yüzyıl sonra Pyrrhos’a karşı.

Kent Roma kontrolüne girdikten sonra bile birkaç başarısız geri alma denemesinde bulundular.

Augustus döneminde koloni haline gelen kent, Orta Çağda, Arap ve Norman hakimiyetleri döneminde adanın başkentiydi.


Benzer Haberler