Metabolit: Metabolitler

Metabolit nedir? Metabolit ne demektir?

Metabolitler (Metabolit); hücrelerde doğal olarak bulunan çeşitli enzimler tarafından katalize edilen metabolik reaksiyonların ara ürünü ve ürünlerine verilen isimdir. İngilizce Metabolite kelimesinden Türkçeleşmiştir. 

Herhangi bir maddenin doku veya organlarda öğütülmesi sonucu oluşan maddeler (yıkım ürünü ya da metabolizma artığı), metabolik yol denilen ardı ardına gerçekleşen reaksiyonlarda öncül moleküller üzerinden oluşan ara ürünler ve metabolizmanın enzimle katalizlenen reaksiyonlarında oluşturduğu maddelere metabolit denilir.

Metabolitler, organizmada; enerji üretmek, yapı taşı oluşturmak, enzimleri stimüle ve inhibe etmek, katalizör vazifesi görmek, savunma mekanizması oluştumak ve diğer organizmalarla etkileşim kurmak gibi farklı misyonlar üstlenirler.

Metabolit, aynı zamanda genellikle küçük moleküller için kullanılan terimdir.

Metobolamik nedir? Bakınız: Metobolamik


Benzer Haberler & Reklamlar