Metabolomik nedir?

Metabolomik, Metabolomik nedir? Metabolomik ne demektir?

Metabolomik; kısaca metabolitler içeren kimyasal süreçlerin bilimsel analizleri ve raporlanmasıdır.

Belirli zaman diliminde; dokularda, hücrelerde ve fizyolojik sıvılarda lipid, karbohidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer hücre bileşenlerinden ortaya çıkan küçük moleküllü metabolitlerin yüksek verimli teknolojiler kullanılarak saptanması, miktarının belirlenmesi ve tanımlanması Metabolomik olarak isimlendirilir.

Genomik ve proteomik “ne olabileceği" konusunda ipuçları, metabolomik ise "ne olduğu” bilgisini verir. Bu nedenle, tüm metabolitlerin ayrıntılı ve kantitatif ölçümü (metabolomik) hastalık teşhisi veya toksik ajanların fenotip üzerindeki etkilerini araştırmada ideal yöntem olduğu varsayılmaktadır.

Metabolit nedir? Bakınız: Metabolit: Metabolitler


Benzer Haberler & Reklamlar