Kevenli Yazıtı: Kevenli kitabesi

Kevenli Yazıtı nedir? Kevenli Yazıtının önemi nedir? Kevenli Yazıtı nerededir?

Kevenli Yazıtı: Van il Merkezinin 5 kilometre doğusundaki Kevenli Köyü'nde bulunan iki dilli (Urartuca-Assurca) yazıttır. Eski adı Şuşanis olan Kevenli köyünde bulunan yazıt, Van Müzesi bahçesinde sergilenmektedir.

Urartuların iskan politikası hakkında önemli ipuçları ile Menua’nın Arsuniuini’de tanrı Haldi için kurdurduğu kule (tapınak kulesi) hakkında bilgi vermektedir. Yazıttan imparatorluk topraklarına yeni katılan bölgelerden çıkarılan insanların, Urartu devleti çıkarları için farklı alanlarda iskâna zorlandığı anlaşılmaktadır.

Çift dilli olan yazıtın Asurca kısmında; "Egemen olan tanrı Haldi İşpuinioğlu Minua tanrı Haldi'nin kulesini yaptırdı. Ura ülkesi karşısındaki Arsuniu şehrinde tanrı Haldi kapılarını, Éyaptırdı." ifadesi yer almaktadır.

Yazıtın Urartuca kısmında; "Tanrı Haldi tarafından, tanrı Haldi kapıları tarafından İşpuinioğlu Minua'ya yaşam bağışlansın. İşpuinioğlu Minua'nın görkemi ve kudreti olsun. Tanrı Haldi'nin kudretiyle İşpuinioğlu Minua bir tulurini (binası) (ve) bir kale eksiksiz yaptırdı.  önceleri) ıssız olan yerde (yeni) şehir kurdu. Tanrı Haldi'nin kudretiyle Minua tanrı Haldi kapılarını yaptırdı. Soldan sağa (gelen) her kim şölen yemeğini yiyecekse, ayrı koysun, sunsun ve geri kalanı Haldi kapılarında yesin! É Tanrı Haldi'nin kudretiyle İşpuinioğlu Minua tanrı Haldi kapılarını yaptırdı. Tanrı Haldi'nin kudretiyle İşpuinioğlu Minua tanrı Haldi kapılarını yaptırdı." ifadesi yer almaktadır. Ayrıca sütunlarda; "1 aqarqi X (tirusi), 3 aqarqi 6 (tirusi)" ifadesi yer almaktadır.

Diğer yazıt ise taştaki yazılar aşındığı için okunamamıştır.

Bazalt bir blok üzerinde ilk üç satırı Assurca, son üç satırı Urartuca olan yazıtın dışında aynı köyde sütun kaidesi üzerinde ve üçgen biçimli taşın her iki yüzünde de ve iki taş blokta yazıtlar tespit edilmiş ancak bunlar zamanla aşındıkları için okunamamıştır.

Yazıtlardan biri Van Müzesi'nde, biri Gürcistan Müzesi'nde, diğeri ise Kevenli Kilisesi'ndedir.

arkeolojikhaber.com


Benzer Haberler & Reklamlar