Hüseyin Saadettin Arel kimdir?

Hukukçu, besteci ve musiki araştırmacısı...

18 Aralık 1880, Vefa, İstanbul - 6 Mayıs 1955, İstanbul

Türk hukukçu, besteci ve musiki araştırmacısı.Hüseyin Sadeddin Arel Anadolu kazaskerlerinden müderris Mehmet Emin Efendi ile Fatma Zekiye Hanım'ın altıncı çocuğudur.

ilköğretimini Vefa'da Taşmektep, Şemsülmaarif ve Nümune-i Terakki okullarında yaptı.

1886'da ailesi ile İzmir'e göç etti.

Eserleri
51 Mevlevi Ayini, 108 Durak, 87 İlahi, 13 Ney taksimi bestesi, 24 Peşrev, 28 Konser Saz Semaisi, 80 Saz Semaisi, 42 Oyun havası, 20 Dramatik Saz Eseri, Tambur ve Viyolonsel için 8 taksim, 11 Köçekçe; Beste ve Semai gibi büyük formlarda 7 sözlü eser, 51 Gazel, 3 Gazelli taksim, 2 Marş, 104 Şarkı, Oda Müziği ve koral, Altılama, Üçleme, İkileme olarak toplam 71 çok sesli eser. Ayrıca bini aşkın ilâhi ve diğer dini müzik bestelemiştir. 

Bunların dışındaTürk Musikisi nazariyatı dersleri, Armoni dersleri, Kontrpuan dersleri, Füg dersleri, Prozodi dersleri, Türk Mûsıkîsi ileri solfej dersleri, Eski Musiki Tarihi (Başlangıç seviyesi), Türk Mûsikisi Kimindir? yazı dizisi ve diğer çeşitli makaleler yazmıştır. Ayrıca  Kantemiroğlu'nun Edvar'ını yayınlamıştır.  Batı Mûsıkîsi Tarihi notları ise basılamamıştır.

Kaynak: 
Öztuna, Yılmaz (1986). Sâdeddin Arel. Türk Büyükleri Dizisi:9. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:668. 


Benzer Haberler & Reklamlar