Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Arkeoloji Bölümü Hakkında

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yer almakta olan Arkeoloji Bölümü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün 2002 yılında Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümleri adıyla birbirinden ayrılmasıyla kurulmuştur. Bölüm başkanlığı görevini 2006-2008 yıllarında Yrd. Doç. Dr. Bahattin ÇELİK yürütmüş olup, 2009 yılından itibaren ise Doç.Dr.Mehmet ÖNAL Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
2009 – 2010 Eğitim-Öğretim yılında Arkeoloji Bölümü Lisans eğitimine başlamıştır.
Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde, Klasik, Protohistorya ve Önasya ile Prehistorya Ana Bilim Dalları bulunmakta olup, zorunlu bölüm dersleri bu bölümleri kapsamaktadır. III. Sınıfın başından itibaren ise, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Prehistorya Arkeolojisi Ana Bilim Dallarından birini seçecek olan öğrencilerimize uzmanlaşma imkanı da sağlanmaktadır.

Eskinin Bilimi anlamına gelen arkeoloji, Eski kültür ve uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları inceleyen; yer ve zamanını saptamakla uğraşan, yorumlayan bir bilimdir. Arkeoloji Bölümü’nün sahip olduğu temel amaçlar, Anadolu’nun ve komşu bölgelerin kültürel tarihine karşı olan sorumluluğuyla araştırma, bilimsel yayın ve eğitim olarak hizmet vermektir. Anadolu'nun tarihî mirasına sahip çıkan, kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan akademik ve aydın arkeologlar yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzün eğitimi, görsel malzemeyle desteklenen teorik derslerin yanı sıra seminer ve arkeoloji gezileri, Müze çalışmaları, arazi faaliyetleri ve kazı çalışmaları gibi pratik uygulamaları da kapsamaktadır.

Not: Arkeoloji daha çok görsel ağırlıklı eğitime dayanan, uygulamasında da tamamen görsel öğelerin kullanıldığı bir bilim dalıdır. Arkeolojinin arazi çalışmaları güneş altında ve toz içinde, yüzey araştırmaları ise güneş altında yürüme, yükseklere tırmanma biçiminde olabilmektedir. Bu nedenlerle, Arkeoloji bilim Dalını seçmek isteyenlerin bu koşulları dikkate alması önerilmektedir. 

Arkeoloji Bölümü Görevleri (Misyon)

Türkiye’nin tarihî mirasına sahip çıkan, kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan akademik ve aydın arkeologlar yetiştirmek amacıyla; geçmiş kültürleri, bıraktıkları eserleri ve bu kültürlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, etkileşimlerini açıklayan, yer ve zamanını saptamaya çalışan, yorumlayan, projelendirme ve çalışma süreçlerini açık bir şekilde ortaya koyan bir eğitim programı uygulamayı, görsel malzemeyle desteklenen teorik derslerin yanı sıra, seminer ve arkeoloji gezileri, müze çalışmaları, arazi faaliyetleri ve kazı çalışmalar gibi pratik uygulamalar ile eğitimi ve araştırma faaliyetlerini zenginleştirmeyi,

Uluslar arası standartlara sahip bilimsel araştırmalarda bulunmayı ve elde edilen sonuçlarla tarih bilgisinin ve turizmin gelişmesine katkı sağlamayı, dolayısıyla ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına hız vermeyi,
Bilimsel tartışmalar ve toplantılar düzenleyerek, hedefe ulaşmayı teşvik eden ortamlar oluşturmayı görev bilir.

Arkeoloji Bölümü Amaçları (Vizyon)

Bölümün gelişmesi için çağın gereklerine uygun, uluslar arası standartlarda araştırmacı, kültür varlıklarının sorunlarına çözümler üretebilecek, bilimsel esaslara uygun kazı yapabilecek, ayrıntılı tanıtım yapabilecek ve eserlerin anlaşılmasına yardımcı olabilecek, projelendirme ve tasarım alanlarında yeterli kapasiteye sahip ve mesleğinde söz sahibi olan arkeologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz bu amaçla eğitim vermeye, arkeolojik kazı, araştırmalar ve yayınlar yapmaya ve tartışma ortamları oluşturmaya devam etmektedir.

Teknik Olanakları

Bölüm imkanları

Projeksiyonlu sınıflar
Bilgisayarlı ve internet bağlantılı çalışma odası
Projeksiyonlu çalışma odası
Çizim odası

Akademik Faaliyetler
30 Ekim 2015 Cuma 13:32 tarihinde yayınlandı

Akademik Faaliyetleri

Öğretim üyelerinin konularıyla ilgili kitap, makale v.b. yayınlar yapması,

Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası toplantılara katılması ve bildiri sunması,

Öğrencilerin, bölüm hocalarının uygun göreceği konuda Bitirme Tez çalışması yapması,

Öğrencilerin, öğrenci sempozyumlarına katılımının sağlanması,

Öğretim üyelerinin arkeolojik kazılar yapması ve kazılara katılması,

Sosyal Faaliyetleri

Şanlıurfa ilinden (Soğmatar, Han el Bağrur, Göbeklitepe, Harran) başlamak üzere, diğer illerin (Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Antakya, Osmaniye) arkeoloji alanlarına ve Müzelere gezi etkinlikleri düzenlenmektedir.

Kazı başkanlarına ve uzman akademisyenlere konusuyla ilgili seminer verdirilmektedir.

Arkeoloji kulübünün çeşitli etkinlikler düzenlemesi,

Hizmetleri

-2014’den itibaren Harran Örenyeri kazıları

-2012-2013 Soğmatar Yüzey Araştırması

-2011 yılından itibaren yapılan TÜBİTAK destekli Şanlıurfa İl Kültür Envanteri çalışmaları,

2012 yılından itibaren Şanlıurfa Kalesi arkeolojik kazıları,

Arkeoloji Bölüm kütüphanesi oluşturulması,

Erasmus, Farabi koordinatörlüğü,

Öğrencilerin staj mahiyetinde Kazı ve Müzelerde çalışmasının sağlanması,

Akademik Personel

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Cennet PİŞKİN AYVAZOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ÇORUH

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÇOKOĞULLU (Dekan Yrd.)

Arş.Gör. Muharrem ORAL

Arş.Gör. Süheyla İrem MUTLU

Arş. Gör. Özgür MARANGOZ

Arş. Gör. Fatih YILMAZ

http://web.harran.edu.tr/arkeoloji/tr/bolumumuz-hakkinda/

http://web.harran.edu.tr/arkeoloji/tr/akademik-personel/

 

 

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar