Haftanın tarihine bakış 9

Yılın 8. haftasının önemli olayları; Hilafetin kaldırılması, Tevhidi Tedrisat kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın kurulması...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Meclisin 3 Mart 1924'te kabul ettiği yasayla hilafet kaldırıldı. Saltanatın 1 Kasım 1922'de kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanının ardından halifeliğin kaldırılması gündeme geldi. 3 Mart 1924'te kabul edilen yasayla halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı hanedanının sınır dışı edilmesine karar verildi. Halife Abdülmecit 4 Mart sabahı ülkeden ayrıldı. Meclisin aynı gün kabul ettiği "Tevhidi Tedrisat" yasasıyla bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Ardından medreseler ve mahalle mektepleri kapatıldı. Bir başka yasayla da "Şer'iye ve Evkaf ve Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletleri (bakanlıkları)" kaldırılarak yerlerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu, Genelkurmay Başkanlığı oluşturularak hükümetten ayrıldı.


Benzer Haberler & Reklamlar