Haftanın tarihine bakış 14

Yılın 14. haftasının önemli olayları; Anadolu Ajansı'nın kurulması ve Türk Polis Teşkilatı'nın kurulması olarak sayılabilir.

Anadolu Ajansı (AA), işgal altındaki İstanbul'dan Milli Mücadeleye katılmak amacıyla yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey ile Halide Edip (Adıvar) Hanım'ın, Ankara'ya ulaştıklarında Mustafa Kemal Paşa'ya yaptıkları önerinin benimsenmesiyle 6 Nisan 1920'de kuruldu.

İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinden 5 gün sonra yola çıkan Yunus Nadi ile Halide Edip'in bulunduğu iki kafile, 31 Mart'ta Sakarya'nın Geyve ilçesinde buluştu.

Akhisar İstasyonu'nda verilen mola sırasında bu iki aydın, "Ankara'ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını" görüştü.

Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adını konuşurken; "Türk", "Ankara", "Anadolu" seçenekleri arasından "Anadolu Ajansı" adında birleşti.

Kafile, Ankara'ya 1 Nisan 1920'de ulaştı. Yunus Nadi'nin ifadesiyle "4 veya 5 Nisan akşamı" Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı Ziraat Mektebinde (şimdiki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü), yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Toplantının sabahı da Anadolu Ajansının kuruluşu gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa, yurt geneline gönderdiği "Tarihi Genelge" ile Anadolu Ajansının kuruluşunu duyurmakla kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Anadolu Ajansının "şirkete intikali" 1924 yılı bütçe yasası görüşmelerinde gündeme geldi. 1 Mart 1925'te "Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi" kuruldu.

 Polis Teşkilatı kuruldu

İlk Emniyet Teşkilatı, 10 Nisan 1845'te kuruldu.

Osmanlı'da, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra gerek başkent gerekse diğer illerde eskisiyle kıyaslanmayacak ölçüde gelişmesine rağmen güvenlik hizmetlerinin birçok makam ve kişilere bağlı yürütülmesi uygulaması sürdü.

Örgütlenme ve uygulamadaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla 10 Nisan 1845'te İstanbul'da "Polis" adıyla teşkilat kuruldu.

Yeni kurulan teşkilatın görevleri, yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi'nde belirtilerek, yabancı elçiliklere de yazıyla duyuruldu.


Benzer Haberler & Reklamlar