Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Sanat Tarihi Bölümü, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 1991 yılında Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adı altında kurulmuştur. İlk olarak 1993-94 eğitim-öğretim yılında öğrenci alan bölüm, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2003’de ise Arkeoloji Bölümü ve Sanat Tarihi Bölümü olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1993 yılından itibaren Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı olarak Yüksek Lisans, 1997 yılı itibarı ile de Doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı adı altında verilen lisansüstü eğitimi daha sonra Sanat Tarihi olarak ayrılmıştır. Mayıs 2018’den itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Lisans ve lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde de lisansüstü eğitim öğretime devam edilmektedir.

Bölümümüzde Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı ile Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalında; 3 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr.Öğretim Üyesi, Biri Dr., 3 Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Batı ve Çağdaş Sanatlar Anabilim Dalında ise 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Dr. Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bunun dışında bölümümüzde 35. madde ile görevlendirilen 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde ise Sanat Tarihi Anabilim dalında alanında ders veren ve danışmanlık yapan 4 Profesör, 3 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi vardır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Sanat Tarihi Bölümünde 319 öğrenci eğitim görmektedir. Lisansüstü Programlara kayıtlı aktif öğrenci sayısı ise 121’dir. Bunlardan 93’ü Yüksek Lisans öğrencisi, 28’i Doktora öğrencisidir.

Mezunların Çalışma Alanları

Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan mezun yüksek lisan öğrencileri Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans Derecesi, Doktora mezunları “Sanat Tarihi Doktoru” derecesi alırlar.

Programdan mezun olanlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak, Kültür Bakanlığı’na bağlı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde, Koruma Kurullarında, Belediyeler bünyesinde oluşturulan KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Birimi) komisyonlarında, TBMM’ye bağlı Milli Saraylar Dairesi’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde, Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak görev yapabilirler.

Ayrıca iyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, “rehberlik sertifikası” almak kaydıyla turizm rehberi olarak, Özel Müzelerde ve Sanat Galerilerinde (Yönetici, Uzman ve Araştırmacı Olarak), Bankalarda ve özel sektörde Kültür ve Sanat bölümlerinde, gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda Sanat Tarihi öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. 

Kaynak: https://hacibayram.edu.tr/sanat-tarihi/bolum-hakkinda


Benzer Haberler & Reklamlar