Doç. Dr. Adnan Baysal

Adnan Baysal: Doç. Dr. Adnan Baysal

Doç.Dr. Adnan Baysal

Edirne Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Başkanı

Edirne Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Genel Bilgiler
Adnan Baysal, Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü (Edirne / Türkiye) Prehistorya Anabilim Dalı üyesi olup, arkeoloji alanındaki çalışmalarını bu birime bağlı olarak devam ettirmektedir. Temel çalışma alanı olan Neolitik dönem öğütme taşları ve bunlara bağlı teknolojiler ile hammadde kaynaklarıdır. Buna ek olarak ilk yerleşik düzene geçen toplumların iletişim ağları ve sosyal organizasyonu üzerinde çalışmalar sürdürmektedir.
Arkeolojik kuramlardan özellikle zaman, mekan ve bunların üretim süreçlerindeki zihinsel algı ve yanılgı ile ilgilenmekte olup, ilgi alanlarında yayınlar yapmaktadır. Araştırma alanlarındaki birçok makale yanında, editörlüğünü yaptığı "Time and History in Prehistory", "Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler" ve "İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon" gibi bazı kitap çalışmalarınıda örnek olarak vermek mümkündür.

iletişim Bilgileri
Telefon / Dahili: +90 284 235 9527 / 1217
Kurumsal VOIP: 531217
e-Posta: adnanbaysal@trakya.edu.tr
Web: https://personel.trakya.edu.tr/adnanbaysal/#.XRRZUnduIaU
İş Adresi:

Eğitim Bilgileri

Doktora: Liverpool Üniversitesi, Arkeoloji, Klasik ve Mısır Bilimi 2010
Doktora Tezi: Baysal, A. 2010 Social and Economic Implications of the Life Histories of Ground Stone at Neolithic Çatalhöyük. PhD Thesis, School of Archaeology, Classics and Egyptology, Liverpool University. 

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 1995 
Yüksek Lisans Tezi:  Güney Anadolu'da Neolitik Dönem Çömlekçiliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, İstanbul Üniversitesi. 1995

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 1990 

Akademik Unvanlar
Doçent Doktor: Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı 2016
Yardımcı Doçent Doktor: Trakya Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 2014
Yardımcı Doçent Doktor: Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü (Zonguldak Karaelmas Üni.) 2012 
Araştırma Görevlisi Doktor: Liverpool Üniversitesi 2010 
Araştırma Görevlisi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Van  2002

Yabancı Diller  
İngilizce

Uzmanlık Alanları
Anadolu ve Yakındoğu Arkeolojisi, Prehistorik Teknoloji, Makrolitik/Taş Alet Endüstrisi,

İlgi Alanları
Arkeoloji, Antropoloji, Teknoloji ve Arkeoloji Kuramları

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar