Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Edirne Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Yönetim

Prof. Dr. Ahmet YARAŞ
Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1201
e-Posta: ahmetyaras@trakya.edu.tr

1. Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet YARAŞ
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1201
e-Posta: ahmetyaras@trakya.edu.tr

2. Prehistorya Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Adnan BAYSAL
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1217
e-Posta: adnanbaysal@trakya.edu.tr

3. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Özlem ÇEVİK GÜÇYILMAZ
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1209
e-Posta: ozlemcevik@trakya.edu.tr

Amaç

Arkeoloji eğitimini geniş bir bilimsel yelpaze içinde yürüterek, arkeoloji disiplini ile ilgili kavram, fikir ve verileri sosyal bilimler araştırma metotlarıyla inceleme, analiz etme, tartışma ve bilimsel kanıtlara dayalı yorum geliştirebilme becerisini kazandırmayı sağlamak. Ayrıca ülkemizin kültürel değerlerinin farkında olan ve kültürel mirasımıza sahip çıkan bireyler yetiştirmek.

Hedef
Öğrencilerin çağdaş bilgilerle donatılmış olarak nitelikli çalışmalar ve araştırmalarla geleceğe hazırlama. Öğrencilerin belirli bir konuda uzmanlaşması sağlanırken elde edilen analitik bilginin sentezini yapacak bir yeteneğinin de paralel olarak geliştirilmesinin sağlanması.

Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde bölümde yapılan ve program ile ilgili sınavlardan başarılı olmak zorundadır.

Alınacak Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Arkeoloji alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Arkeoloji alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Program Öğrenme Çıktıları

1 -Arkeoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2 -Arkeoloji alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, uygular. 

3 -Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir, sentez yapar 

4 -Sosyal hakların evrenselliğini korur. Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkar. 

5 -Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve paylaşır. 

6 -Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bileşim ve teknolojileri ileri düzeyde kullanır.

7 -Arkeoloji alanı ile ilgili çalışmalarda etik değerleri gözetir. 

8 -Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri takdim etme becerisine sahip olur.

9 -Arkeoloji alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

10-Bir yabancı dili kullanarak Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır. 

Program Yeterlilikleri (Gruplandırılmış)

BİLGİ
Arkeoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

BECERİ
Arkeoloji alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, uygular.
Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve paylaşır.
Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri takdim etme becerisine sahip olma

YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ
Arkeoloji alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ
Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir, sentez yapar.

YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK
Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bileşim ve teknolojileri ileri düzeyde kullanır.
Bir yabancı dili kullanarak Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır

YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK
Sosyal hakların evrenselliğini korur. Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkar.
Arkeoloji alanı ile ilgili çalışmalarda etik değerleri gözetir.

Program Yeterlilikleri (İlişkilendirilmiş)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - BİLGİ
1-Arkeoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - BECERİ

2-Arkeoloji alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, uygular.

BECERİ

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - BECERİ

3-Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve paylaşır.

BECERİ

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - BECERİ

4-Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri takdim etme becerisine sahip olma
BECERİ

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ

5-Arkeoloji alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

YETKİNLİK-BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ

6-Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir, sentez yapar.

YETKİNLİK-ÖĞRENME YETKİNLİĞİ

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK

7-Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bileşim ve teknolojileri ileri düzeyde kullanır.
YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK

8-Bir yabancı dili kullanarak Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır

YETKİNLİK-İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK

9-Sosyal hakların evrenselliğini korur. Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkar.

YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)
1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (İLİŞKİLENDİRİLMİŞ) - YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK

10-Arkeoloji alanı ile ilgili çalışmalarda etik değerleri gözetir.
YETKİNLİK-ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ 
1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1 Arkeoloji alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2 Arkeoloji alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, uygular.

3 Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve paylaşır.

4 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri takdim etme becerisine sahip olma

5 Arkeoloji alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

6 Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir, sentez yapar.

7 Arkeoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bileşim ve teknolojileri ileri düzeyde kullanır.

8 Bir yabancı dili kullanarak Arkeoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır

9 Sosyal hakların evrenselliğini korur. Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkar.

10 Arkeoloji alanı ile ilgili çalışmalarda etik değerleri gözetir.
 

 

AKADEMİK KADRO

KLASİK ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI

Prof. Dr. Ahmet YARAŞ
Arkeoloji Bölüm Başkanı

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1201
e-Posta: ahmetyaras@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Daniş BAYKAN
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1211
e-Posta: danisbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İlkan HASDAĞLI
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1210
e-Posta: ilkanhasdagli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mazlum Baki DEMİRTAŞ
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-Posta: mbakidemirtas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ergün KARACA
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : ergunkaraca@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Filiz DİVARCI
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1212
e-Posta: filizdivarci@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi S. Melike ZEREN HASDAĞLI
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
e-Posta: melikezeren@trakya.edu.tr
 

PREHİSTORYA ANA BİLİM DALI

Doç. Dr. Adnan BAYSAL
Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1217
e-Posta: adnanbaysal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YARAŞ
Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1201
e-Posta: ahmetyaras@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fuat YILMAZ
Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon : +90 284 23595 27 » Dahili : 1213
e-Posta : fuatyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emma Louıse BAYSAL
Prehistorya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1218
e-Posta : emmabaysal@trakya.edu.tr


PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

Prof. Dr. Özlem ÇEVİK GÜÇYILMAZ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi 
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1209
e-Posta : ozlemcevik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet YARAŞ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1201
e-Posta : ahmetyaras@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Başak BOZ
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
e-Posta : basakboz@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Osman VURUŞKAN
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1212
e-Posta : osmanvuruskan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mert Uğur KARA
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Telefon: +90 284 235 9527 » Dahili : 1219
e-Posta : mertugurkara@trakya.edu.tr

Web: https://arkeoloji.trakya.edu.tr

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar